PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intra-uteriene inseminatie in de dagelijkse praktijk: resultaten en overzicht
Author(s): VEREST A, BOES J, HO E, VAN CALENBERGH S, BRAET P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 2   Date: 2018   
Pages: 99-105
DOI: 10.2143/TVG.74.02.2002505

Abstract :
Intra-uteriene inseminatie (IUI) wordt gezien als een minder invasieve vorm van medisch begeleide voortplanting (MBV). Vaak wordt deze techniek toegepast alvorens te starten met invasievere technieken zoals in-vitrofertilisatie (IVF). Dit artikel beschrijft een interne audit, waarbij werd geprobeerd goede indicaties en predictieve factoren voor IUI te identificeren.
In een retrospectieve analyse werden 858 IUI-cycli onderzocht die werden uitgevoerd van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 bij 264 patiënten. De variabelen die werden bekeken zijn: leeftijd van de vrouw bij inseminatie, “inseminating motile count” (IMC), spermamorfologie, het eventueel gebruiken van ovulatie-inductie onder vorm van clomifeencitraat en de duur van de subfertiliteit. Als outcomes werden zowel positief of negatief HCG en “baby-take-home”-ratio geregi­streerd. Patiënten onder de 40 jaar werden geïncludeerd en enkel de eerste zes cycli per patiënt werden bekeken.In 10,8% van de cycli ontstond er een biochemische zwangerschap. De baby-take-home-ratio bedroeg 7,9% (n = 69). De hoogste zwangerschapsratio van 23,6% (positief HCG) werd aangetroffen in de groep patiënten < 36 jaar met ovulatie-inductie en een IMC van meer dan 10 miljoen. Deze review van eigen gegevens ondersteunt de stelling dat IUI nog steeds een belangrijke plaats verdient in MBV mits een goede indicatiestelling wordt gewaarborgd.


Intra-uterine insemination in daily practice: results and overview
Intra-uterine insemination (IUI) is regarded as a form of subfertility treatment before starting more invasive assisted reproductive technologies (ART). For this publication an internal audit was performed to identify positive predictive factors and points of improvement.
858 IUI-cycles in 264 patients were investigated in a retrospective analysis in the period from the 1st of January 2010 until 31st of December 2013. Different parameters were noted based on medical files of the patients and their partners. To define male fertility the WHO criteria of 2010 were used, except for the sperm morphology where the limit was set at 6% normal shapes . For Total Motile Count after preparation (TMC) the sperm samples were divided in four categories: TMC < 1 million, 1-< 5 million, 5-< 10 million and TMC > 10 million. IUI was performed in a spontaneous cycle or using controlled ovulation induction with clomiphene citrate. Only patients under 40 years of age were included and only the first six inseminations per patient were taken into account.
There were biochemical pregnancies in 10.77% of all cycles. The highest pregnancy rate of 23,6% was seen in the group patients < 36 years and using clomiphene citrate in cycles with a Total Motile Count after preparation (TMC) > 10 million.
This internal audit supports the assumption that IUI is still an important subfertility treatment when correct indications are used.


3.92.74.105.