PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Folia Pharmacotherapeutica
Author(s):
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 2   Date: 2018   
Pages: 73-89
DOI: 10.2143/TVG.74.02.2002503

Abstract :
Zoals vorige jaren blikken we in de Folia van januari terug op geneesmiddelen die vijf jaar geleden beschikbaar kwamen, in zoverre ze een impact hebben op de algemene praktijk. Ook dit jaar moeten we besluiten dat de meeste nieuwe geneesmiddelen die hier besproken worden slechts een beperkte meerwaarde toonden ten opzichte van de andere reeds bestaande therapeutische opties. Zeker als men ook de kostprijs van vele van deze nieuwe geneesmiddelen bekijkt, zet dit aan tot reflectie en is het nuttig hun plaats kritisch te definiëren. Zo kan men uit de “TOP 25 van de werkzame bestanddelen” van het RIZIV voor 2016 afleiden dat apixaban op de zevende plaats staat qua uitgaven en dat twee andere direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) op de vijfde en op de achttiende plaats staan.
Bij het optreden van bepaalde klinische symptomen is het nuttig om ook aan geneesmiddelen te denken als mogelijke oorzaak. Tal van geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld beven uitlokken of verergeren. Daarom wordt in deze Folia hierop de aandacht gevestigd en wordt een (niet-exhaustieve) lijst gegeven van geneesmiddelen die het beven kunnen beïnvloeden of veroorzaken.


download article
34.200.218.187.