PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 27-jarige vrouw met aanslepende, onverklaarde pijn en zwelling ter hoogte van beide enkels
Author(s): HENDRICKX N-J, WILLEMS J, BERGER J, STASSIJNS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 24   Date: 2017   
Pages: 1549-1553
DOI: 10.2143/TVG.73.24.2002489

Abstract :
Een 27-jarige vrouw met sinds twee maanden pijn, stijfheid en zwelling ter hoogte van beide enkels meldde zich aan op de dienst fysische geneeskunde en revalidatie. Ze had reeds een uitgebreide oppuntstelling ondergaan (een botscintigrafie, alsook een duplexonderzoek en een elektromyografie van de onderste ledematen) in een ander ziekenhuis. Een duidelijke diagnose kon niet gesteld worden. Ze werd behandeld via gipsimmobilisatie van haar linkerenkel gedurende drie weken. De pijn bleef echter sterk aanwezig. Klinisch had de patiënte bilateraal duidelijk gezwollen enkels met rode, pijnlijke noduli, het meest compatibel met erythema nodosum ter hoogte van haar onderbenen. Wegens het vermoeden van sarcoïdose werden een radiografie van de thorax en een bloedonderzoek aangevraagd. De radiografie van de thorax toonde forse hili bilateraal en uit het laboratoriumonderzoek kwamen licht inflammatoire parameters naar voren.
Deze triade staat bekend als het “syndroom van Löfgren”: een acute vorm van sarcoïdose met erythema nodosum, bilaterale hilaire lymfadenopathie en oligoartritis. De patiënte werd behandeld met antiflogistica, waarna haar toestand gunstig evolueerde. Overbodige diagnostiek en therapie, zoals in deze casus, kunnen voorkomen worden door vroege herkenning van deze doorgaans zelflimiterende aandoening.


A 27-year-old woman with ongoing, inexplicable pain and swelling of both ankles
The clinical history of a female patient with acute bilateral swollen, red and painful ankles is reported. The pulmonary chest X-ray revealed a bilateral hilar lymphadenopathy. This is a typical presentation of the Löfgren’s syndrome, an acute form of sarcoidosis with a good prognosis. It is important that a good diagnosis is made to avoid unnecessary investigations and therapy.


download article
3.235.75.174.