PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het beleid bij primaire ovariële insufficiëntie
Author(s): SOETE E, MULIER P, CLARYSSE A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 24   Date: 2017   
Pages: 1538-1544
DOI: 10.2143/TVG.73.24.2002487

Abstract :
Primaire ovariële insufficiëntie (POI) is een chronische ziekte die een impact heeft op zowel de fysieke, de psychosociale als de reproductieve gezondheid van de getroffen patiëntes en daarom een geïntegreerde aanpak vereist. Hormoonsubstitutie onder de vorm van oestroprogestativa is essentieel om symptoomverlichting te bekomen en gevolgen op lange termijn consequenties te beperken. Bijkomend is er nood aan voedingsadvies, psychologische ondersteuning en toelichting inzake vruchtbaarheid of anticonceptie. Recent heeft de “European Society of Human Reproduction and Embryology” een klinische richtlijn gepubliceerd, maar langlopende gerandomiseerde studies zijn nog steeds vereist om het huidige beleid te optimaliseren.


Management of primary ovarian insufficiency
Primary ovarian insufficiency is a chronic disease that affects the physical, psychosocial and reproductive health of women. Therefore integrated management is required. Hormone replacement therapy is essential to treat the menopausal symptoms and to reduce long-term consequences. In addition, lifestyle re-commendations, psychological support and
counseling regarding contraception and fertility issues should be provided. Recently, the European Society of Human Reproduction and Embryology has published a clinical guideline on management of women with POI. Randomized trials with long-term follow-up are still necessary to improve current management strategies.


download article
3.235.45.196.