PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Transmurale zorg voor oncologische patiënten
Author(s): SCHRIJVERS D, VAN ASCH L, VAN LOON H, SARENS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 24   Date: 2017   
Pages: 1527-1530
DOI: 10.2143/TVG.73.24.2002485

Abstract :
Transmurale oncologische zorg wordt gestimuleerd door de Belgische overheid. In dit pilootproject werd de mogelijkheid onderzocht om bepaalde oncologische behandelingen (subcutaan toedienen van denosumab, afkoppelen van een 5-fluouracil-bevattende elastomeerpomp) op een veilige manier in de thuissituatie te laten gebeuren.
De bestaande communicatiemiddelen werden geoptimaliseerd om alle communicatie (bv. voorschrift/informatie/observaties) tussen het ziekenhuis en de thuisverpleging via E-Health te laten lopen. Er werd een opleiding voor de thuisverpleegkundigen gegeven met betrekking tot de specificiteit van de uit te voeren verpleegkundige handelingen en de correcte registraties in hun elektronische verpleegdossier (EVD).
In totaal werden 59 verpleegkundige handelingen aangevraagd en geanalyseerd. De interventies konden op een veilige manier gebeuren. Er werden enkele problemen ondervonden met betrekking tot de communicatie van gegevens en het feit dat patiënten buiten het werkingsgebied van de betrokken dienst voor thuisverpleging woonden of de wens uitten om samen te werken met andere zorgorganisaties dan degene opgenomen in het pilootproject.
De positieve en negatieve bevindingen worden besproken.


Transmural care for oncological patients
Transmural oncological care is being promoted by the Belgian healthcare system. A pilot project to transfer oncological treatments from the hospital to the home care was initiated. In this project, two oncological treatments (subcutaneous administration of denosumab and finishing the treatment of 5-fluorouracil given via an elastomere system) were transferred from the hospital to the home of the patient. To this aim, optimalisation of the existing communication channels via E-Health between the participating home care nursing organization and the hospital was realized and the nurses were trained to perform the required tasks in a safely manner. 59 nursing interventions in 28 individual patients were evaluated. The encountered problems were situated in the field of communication and in the fact that the patient was living in a region not covered by the home care organization or was cared for by another home care organization.


download article
3.235.45.196.