PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Screening voor darmkanker: kritische evaluatie van methoden en strategieën
Author(s): MOONS L, MARIMAN A, VERMEIR P, COLEMONT L, CLAYS E, VOGELAERS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 24   Date: 2017   
Pages: 1521-1526
DOI: 10.2143/TVG.73.24.2002484

Abstract :
Darmkanker is wereldwijd een vaak voorkomende kanker met een hoge mortaliteit. Een ongezonde levensstijl is een gekende risicofactor. Meerdere gecontroleerde en gerandomiseerde studies hebben aangetoond dat screeningsprogramma’s met fecaal-occultbloedtests (FOBT), zowel guaiac-FOBT (gFOBT) als immunochemische FOBT (iFOBT), een goede preventiestrategie vormen. Door deze programma’s kunnen meer kankers in een vroeg stadium ontdekt worden, waardoor de mortaliteit daalt. De iFOBT geniet de voorkeur, omdat deze een hogere detectiegraad heeft en eenvoudiger is, wat resulteert in een grotere participatie. Per post versturen van de testkit en het gebruik van herinneringsbrieven verhogen de deelnamegraad. Het moeten afhalen van de kit bij de huisarts heeft een negatieve invloed op de screeningsparticipatie. Globaal nemen vrouwen meer deel aan kankerscreening dan mannen. Bij FOBT-screening worden meer kankers gediagnosticeerd bij mannen dan vrouwen, mede omdat de test een lagere gevoeligheid heeft bij vrouwen. Daarnaast is er een duidelijke correlatie tussen een lage socio-economische status en een lage deelnamegraad aan de screening. Mogelijk is er een hogere deelname bij autochtonen en blanken. De gescreende leeftijd ligt tussen de 50 en 74 jaar. Binnen deze leeftijdsvork heeft de jongste leeftijdsgroep (< 64 jaar) de laagste en de middelste leeftijdscategorie (65-69 jaar) de hoogste deelname.


A critical appraisal of methods and strategies in screening for colorectal carcinoma
Worldwide colorectal cancer has a very high incidence and mortality rate. An unhealthy lifestyle is a well-known risk factor for this disease. Multiple randomised controlled trials have shown that screening programmes with faecal occult blood tests (FOBT), guaiac-FOBT (gFOBT) and immunochemical FOBT (iFOBT), represent a good prevention strategy. More early stage cancers can be detected through these programmes and the mortality rate can be reduced. Most studies favour iFOBT, because it is easy to use and has a higher detection rate, which results in a higher uptake of screening. A higher uptake is also achieved by mailing of the test, instead of obtaining it from the general practitioner, and by use of reminder letters. Overall the uptake of screening is higher in women than in men, although more cancers are diagnosed in men than in women. This can be explained by a lower sensitivity of FOBT in women. Furthermore, there is a strong correlation between a low socio-economic status and a low uptake of screening. Caucasians and natives possibly have a higher uptake. The screening age lies between 50-74 years. There is a higher uptake among people of 65-69 years. The youngest age group within this age range to be screened (< 64 years) has the lowest uptake.


download article
3.231.25.104.