PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Repercussies van maternale infecties op het ongeboren of pasgeboren kind
Author(s): RICHTER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 23   Date: 2017   
Pages: 1493-1498
DOI: 10.2143/TVG.73.23.2002480

Abstract :
Verschillende maternale infecties kunnen een weerslag hebben op het ongeboren kind. Maternale kolonisatie met groep B-streptokokken (GBS) kan aanleiding geven tot ernstige sepsis bij de pasgeborene, hetgeen significant gereduceerd kan worden door het gebruik van antibiotica peripartaal. Een maternale Listeria-infectie is zeldzaam, maar kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte, alsook een sepsisbeeld geven bij de pasgeborene. Cytomegalovirus (CMV) blijft de meest voorkomende oorzaak van een congenitale infectie. Voornamelijk bij een primaire infectie periconceptioneel of in het eerste trimester zijn de risico’s op significante foetale aantasting het grootst. Ernstige sequelen treden op bij 10% tot 15% van de geïnfecteerde foetussen en tot 10% van de asymptomatische neonaten ontwikkelt laattijdige sequelen. Een infectie met parvovirus B19 kan gedurende acht tot tien weken na maternale besmetting ernstige foetale anemie of eventueel hydrops/intra-uteriene sterfte veroorzaken. Indien tijdig opgespoord, kan dit worden behandeld via een intra-uteriene transfusie, hetgeen goede foetale en neonatale uitkomsten geeft. Maternale besmetting met het varicellavirus in het eerste/tweede trimester van de zwangerschap kan in zeldzame gevallen (1% tot 2%) leiden tot een congenitaal varicellasyndroom, dat vooral gekenmerkt wordt door groei- en lidmaatproblemen. Een infectie die optreedt enkele dagen vóór en/of net na de partus, kan een neonatale varicella-infectie veroorzaken, met hoge neonatale mortaliteitscijfers.


Repercussions of maternal infections on the unborn or newborn child
Several maternal infections can have a deleterious effect on the unborn child. A maternal colonization with group B streptococcus can lead to severe sepsis in the neonate. This risk can be significantly reduced by administering maternal antibiotics during labor. A maternal Listeria infection is rare, but can lead to miscarriage, preterm birth or neonatal sepsis. The most frequent congenital infection remains an infection with cytomegalovirus. The fetal risks are the highest if a primary infection occurs periconceptional or throughout the first trimester. Severe sequelae after birth are present in 10-15% of the infected neonates, and 10% of the asymptomatic neonates can develop sequelae the first years of life. An infection with parvovirus B19 can cause severe fetal anemia, even with hydrops or fetal demise, up to ten weeks after maternal viremia. If fetal anemia is diagnosed, an intra-uterine transfusion will significantly increase a good fetal and neonatal outcome. If an infection with the varicella virus occurs before twenty weeks of pregnancy, there is a risk of 1-2% of congenital varicella syndrome, which can present with growth restriction and limb, brain ore eye abnormalities. A perinatal infection may give rise to a severe infection in the newborn, with high mortality rates.


download article
18.207.240.230.