PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een atypische presentatie en oorzaak van rabdomyolyse
Author(s): RUYMBEKE H, SCHEPKENS H, MAES B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 23   Date: 2017   
Pages: 1481-1485
DOI: 10.2143/TVG.73.23.2002478

Abstract :
Rabdomyolyse wordt vaak gezien bij spiertrauma’s, een verhoogde spieractiviteit of als bijwerking van medicatie. Minder vaak komt het voor bij elektrolytstoornissen en infecties.
Een 49-jarige man, voordien in een goede algemene conditie, wordt binnengebracht op de spoed­afdeling naar aanleiding van verwardheid. De week voordien was hij kortstondig gevallen in ondui­delijke omstandigheden en de laatste dagen klaagde hij van diarree en milde dyspneu. Hij reageert vertraagd en verward en heeft hoge koorts. Bij een bloedafname springen de zeer hoge waarden van creatinekinase (> 30.000 U/l) en lactaatdehydrogenase (LDH) in het oog, naast een significante hyponatriëmie, in associatie met gestegen transaminasen en duidelijke inflammatoire parameters. Een thoraxfoto toont een lobaire pneumonie. Hij wordt behandeld voor een “community-acquired” pneumonie met intraveneus amoxicilline-clavulaanzuur en hij krijgt intraveneuze rehydratatie. Hij blijft echter verward en heeft intermitterend nog hoge koorts gedurende bijna twee weken.
Uitgebreide diagnostische testen brengen o.a. ook gestegen tumormerkers en positieve lupusanticoagulans aan het licht. Na een heleboel technische onderzoeken wordt uiteindelijk de diagnose van een Legionella-infectie gesteld op basis van een positieve urinaire Legionella-antigeenbepaling. Na het opstarten van een quinolone is er snel een gunstige evolutie met een volledige klinische en biochemische recuperatie. Rabdomyolyse, hyponatriëmie, hepatitis en gestegen tumormerkers zijn hier para-infectieuze fenomenen. Bij een atypische pneumonie moet Legionella vroegtijdig uitgesloten worden.


An atypical presentation and cause of rhabdomyolysis
Rhabdomyolysis is often seen in the presence of muscle injury, increased muscle activity or exogenous toxins of drugs. Less frequently, it is associated with certain infections.
A 49-year-old man presents at the emergency department with confusion. The week before, he crashed on the ground in unclear circumstances. There are complaints of mild diarrhea and dyspnea. He has a high fever. Laboratory analysis shows an important increase in creatine kinase value and lactate dehydrogenase (LDH), hyponatremia, and strongly elevated transaminases and C-reactive protein (CRP). A chest radiography shows a lobar pneumonia.
The patient is treated for community-acquired pneumonia with classical beta-lactam antibiotics and for the rhabdomyolysis with intravenous fluids. The high fever and the confusion, however, persist.
Extensive diagnostic investigations are not contributory. A urinary Legionella antigen test is positive, which reveals Legionnaires’ disease as the primary cause of all these findings. The patient responds well to a quinolone treatment, with a full recovery.
Legionella is worldwide a frequent cause of pneumonia. The presentation is often atypical.
A urinary antigen test is an easy way to diagnose legionellosis in most of the cases. Many parainfectious manifestations can occur, such as rhabdomyolysis.


download article
18.232.55.175.