PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mantelzorg: een literatuurstudie en simulatiemodel betreffende de economische waarde en de financiële impact op de ziekteverzekering
Author(s): DESMEDT M, BERGS J, VERTRIEST S, HELLINGS J, PETROVIC M, VANDIJCK D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 23   Date: 2017   
Pages: 1473-1480
DOI: 10.2143/TVG.73.23.2002477

Abstract :
De vraag naar mantelzorg zal ongetwijfeld verder stijgen door de toenemende vergrijzing en de hiermee gepaard gaande chronische (multi)morbiditeit. Socio-economische veranderingen kunnen echter de beschikbaarheid van mantelzorg in de toekomst beperken. Het eerste deel van dit artikel bestaat uit een literatuuronderzoek over de karakteristieken van de mantelzorger, zijn gezondheid en welbevinden, zijn specifieke taken inzake informele hulpverlening en de economische waarde van mantelzorg. Het tweede deel bevat een simulatiemodel waarin de economische waarde van mantelzorg en de financiële impact ervan op de ziekteverzekering worden berekend. Volgens het simulatiemodel bedraagt de economische waarde van mantelzorg in België en in Vlaanderen op jaarbasis respectievelijk € 22,27 miljard en € 11,38 miljard. De financiële impact van mantelzorg op de ziekteverzekering in België en in Vlaanderen wordt geraamd op respectievelijk € 1,2 miljoen en € 0,6 miljoen per dag. Idealiter kan het bedrag van deze kosten beter geïnvesteerd worden in ondersteunende maatregelen teneinde mantelzorgers beter te erkennen en te begeleiden.


Informal care: literature review and simulation model on the economic value and the financial impact on healthcare insurance
The demand for informal care will undoubtedly continue to rise due to the increase of the aging population and the associated chronic (multi)morbidity. However, socio-economic changes may limit the availability of informal care in the future. This paper consists of a ­literature review on the characteristics of the informal caregiver and a simulation model in which the economic value of informal care and the financial impact on health insurance are calculated. According to the simulation model, the economic value of informal care in Belgium and in the Flemish Region is estimated at respectively € 22,27 billion and € 11,38 billion annually. The financial impact of informal care on healthcare insurance in Belgium and in the Flemish Region is estimated at respectively € 1,2 million and € 0,6 million each day. Ideally, the amount of these hidden costs should be invested in a better recognition and support of and for informal caregivers.


download article
3.235.45.196.