PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Niercelcarcinoom: een zeldzame oorzaak van varicocele
Author(s): CHYS B, VERLEYEN N, BAMELIS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 17   Date: 2017   
Pages: 1049-1053
DOI: 10.2143/TVG.73.17.2002405

Abstract :
Een 49-jarige man bood zich aan met een gezwollen, drukpijnlijke rechter testis met varicocele na pijnloze hematurie. Er was geen sprake van een bijzondere voorgeschiedenis of familiale belastingen. Bij verder onderzoek bleek het te gaan om een niercelcarcinoom in de onderpool van de rechternier gecompliceerd met trombusinvasie van de vena cava inferior (VCI). Gezien de afwezigheid van metastasen werd geopteerd voor een radicale nefrectomie met trombectomie.
Niercelcarcinoom is een zeldzame, prognostische onvoorspelbare tumor die pas in een laat stadium symptomatisch wordt. Een gevarieerd klinisch beeld vormt een diagnostische uitdaging. De etiologie is complex en blijft grotendeels onopgelost. Heelkunde blijft de gouden standaard. Een stelselmatige vergrijzing van de bevolking vormt echter een alsmaar uitdijende nood aan medicamenteuze behandelingen voor inoperabele patiënten.


Renal cell carcinoma: a rare cause of varicocele
This case report describes a 49-year-old male with a swollen, painful right testis with varicocele. After further investigation it turns out to be a renal cell carcinoma (RCC). Since no meta­stasis were found surgery was performed. RCC is a rare diagnosis with an unpredictable prognosis. Surgery remains the standard although new medicinal therapies are being developed. Clinical presentations, diagnosis and therapy options are compared and discussed.


download article
34.204.191.31.