PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bipolaire stoornis en comorbide brugadasyndroom: implicaties voor de behandeling met psychofarmaca
Author(s): BAETEN R, VAN DEN BOSSCHE B, SAENEN J, MILJOEN H, LOEYS B, VAN DEN EEDE F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 17   Date: 2017   
Pages: 1021-1028
DOI: 10.2143/TVG.73.17.2002402

Abstract :
Een 49-jarige patiënte met een bipolaire stoornis werd op doorverwijzing van de dienst cardiogenetica gezien op de consultatie psychiatrie, met de vraag naar herziening van het farmacologische beleid vanwege een recent vastgesteld brugadasyndroom (BrS). Dit syndroom is een autosomaal dominant overervende kanalopathie met wisselende klinische expressie, die mogelijk lethale aritmieën kan uitlokken. Op basis van literatuurgegevens kunnen er enkele aanbevelingen gedaan worden betreffende het psychofarmacologische beleid. Tricyclische antidepressiva (TCA’s) zijn vanwege duidelijke proaritmogene effecten tegenaangewezen bij mensen met BrS, evenals de stemmingsstabilisator lithium. Ondanks een gebrek aan sluitende evidentie over een duidelijk klasse-effect is er wel beperkte aanwijzing voor een mogelijk gevaar van enkele selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) bij het BrS, waardoor deze bij voorkeur te vermijden zijn. De vaak gebruikte antipsychotica olanzapine en quetiapine, en de stemmingsstabilisator valproïnezuur kunnen echter bij BrS-patiënten met een bipolaire stoornis wel voorgeschreven worden, evenals het antidepressivum (AD) mirtazapine.


Bipolar disorder and comorbid brugada syndrome: implications for psychopharmacological treatment
A 49-year-old patient with bipolar disorder was referred to the psychiatric outpatient clinic by the department of cardiogenetics, because of a recently diagnosed Brugada syndrome (BrS). This syndrome is an autosomal dominant genetic channelopathy with variable clinical expression, which harbors an increased risk of potentially lethal arrhythmias. Based on the current scientific literature some recommendations can be made regarding the psycho­pharmacological policy. Tricyclic antidepressants (TCA’s) and the mood-stabilizer lithium are contra-indicated in patients with BrS because of their obvious pro-arrhythmogenic effects. Despite limited evidence for a class effect, there is some indication for the potential ­danger of several selective serotonin reuptake-inhibitors (SSRIs) in BrS, also making this class preferably avoidable in these patients.
­However, antipsychotics like olanzapine and quetiapine, which are requently prescribed in bipolar disorder, can be safely used in BrS. This also applies for the mood-stabilizer valproate as well as the antidepressant mirtazapine.


download article
3.235.75.174.