PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een minder frequente oorzaak van acute pancreatitis
Author(s): SCHEPERS C, SWINNEN J, LEUS R, WILLEMS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 11   Date: 2017   
Pages: 712-721
DOI: 10.2143/TVG.73.11.2002354

Abstract :
Hypertriglyceridemie-geïnduceerde acute pancreatitis (HTGP) is een minder frequente oorzaak van acute pancreatitis die echter onderkend moet worden omdat deze vorm vaak een ernstiger verloop kent. Het onderscheid met andere oorzaken is alleen te maken door middel van een laboratorium­onderzoek. Belangrijk is dat hypertriglyceridemie een frequente laboratoriumbevinding is, maar dat slechts in een minderheid van de gevallen een acute pancreatitis volgt en dat normale tot weinig verhoogde lipasespiegels clinici niet op het verkeerde been mogen zetten. Hoe hoger de triglyceridenspiegels, hoe waarschijnlijker een episode van pancreatitis volgt. Vooral triglyceridenspiegels > 1.000 mg/dl zijn een risico. Om deze spiegels te bereiken is de simultane aanwezigheid van verschillende primaire/genetische en/of secundaire factoren noodzakelijk. Recente pathofysiologische inzichten beklemtonen een belangrijke rol van onverzadigde vrije vetzuren. Na het onder controle krijgen van de acute pancreatitisepisode wordt de behandeling meer specifiek gericht op het ontstaan van de aandoening. Dit is belangrijk omdat HTGP een agressiever verloop kent en specifieke behandelingsmethoden heeft, zoals insuline, heparine of een meer invasieve behandeling zoals aferese. Op lange termijn wordt ondanks afwezigheid van wetenschappelijke evidentie het best gekozen voor fibraten en strikte diëten met beperking van verzadigde én onverzadigde vetzuren om de triglyceridenspiegel voldoende laag te houden in postprandiale fasen.


A less common cause of acute pancreatitis
Hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis (HTGP) is a less frequent but not rare cause of acute pancreatitis (AP) and has a more severe course. Only laboratory tests can differentiate this entity from other causes of acute pancreatitis. It is important to notice that hypertriglyceridemia itself is a frequent laboratory finding but is only followed by an episode of acute pancreatitis in a minority of cases and that normal to little elevated amylase levels should not mislead physicians to consider the diagnosis of AP. The higher the triglyceride serum level, the more likely an episode of pancreatitis will follow, especially when triglyceride levels are above 1000 mg/dl. In order to reach these levels the simultaneous presence of different primary/genetic and secondary factors is required. Recent pathophysiological findings emphasize the important role of unsaturated fatty acids. Initially, the acute pancreatitis episode is controlled by rehydration, analgesia and restriction of oral intake. During later stages, the treatment is more specific and targeted to the cause of the disease because of the more severe course of HTGP and the specific treatment options such as insulin and heparin, as well as a more invasive treatment such as apheresis. In the long term, despite the absence of scientific evidence, fibrates and strict diets with restriction of saturated and unsaturated fatty acids are advised to maintain sufficiently low triglyceride levels during the postprandial phase.


download article
3.231.25.104.