PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acute behandeling van patiënten meteen ischemisch CVA
Author(s): WOUTERS* A, SWINNEN* B, LEMMENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 11   Date: 2017   
Pages: 670-680
DOI: 10.2143/TVG.73.11.2002348

Abstract :
Sinds een tweetal decennia kunnen patiënten met een acute beroerte succesvol behandeld worden met intraveneuze trombolyse. Ongeveer twee jaar geleden werd onomstotelijk aangetoond dat voor een subgroep van patiënten met een acute beroerte een endovasculaire trombectomie eveneens een verbetering van de uitkomst tot gevolg heeft. Voor patiënten die deze behandeling niet hebben gekregen, of soms desondanks deze behandeling, en een zeer ernstige beroerte blijken te hebben, is aangetoond dat een neurochirurgische ingreep, de decompressieve hemicraniëctomie, uitgevoerd kan worden ter verbetering van de uitkomst. Al deze behandelingen zijn echter enkel zinvol indien zij kort na het ontstaan van de beroerte worden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het concept “time is brain”: indien een patiënt symptomen vertoont van een mogelijke beroerte, moet deze zo snel mogelijk naar een spoedgevallendienst getransporteerd worden. Teneinde iedereen een kwaliteitsvolle en snelle behandeling te kunnen geven, is een goede organisatie van de beroertezorg noodzakelijk vormgegeven binnen een beroertenetwerk met een gecoördineerde samenwerking van de verschillende medische en paramedische geledingen.


State of the art: acute treatment of patients with an ischemic stroke
Many years ago no treatment options were available for patients who presented with an acute ischemic stroke. Since two decades stroke patients have been successfully treated with intravenous thrombolysis. Recently robust evidence has been provided on the therapeutic effect of mechanical thrombectomy in a subgroup of patients presenting with large vessel occlusions. However, the potential of this treatment has not been used fully yet, making it the subject of many groundbreaking ongoing clinical trials. Moreover, in patients with large ischemic infarcts a decompressive hemicraniectomy can be performed to improve the functional outcome. These treatments, however, are only effective if performed very rapidly after stroke onset. This has resulted in the concept“time is brain”, which reflects the reduced treatment effect over time after symptom onset. The various treatment options and association between time and therapeutic potential has resulted in a reorganisation of stroke care and will require the development of a stroke network with a coordinated collaboration of the different medical echelons.


download article
35.172.217.40.