PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Adenovirusinfectie na een hematopoëtische stamceltransplantatie
Author(s): CLARYSSE A, RENARD M, MEYTS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 7   Date: 2017   
Pages: 415-422
DOI: 10.2143/TVG.73.07.2002310

Abstract :
Adenovirusinfectie of -reactivatie is een vaak voorkomend probleem na een hematopoëtische stamceltransplantatie. Bij immuungecompromitteerden zorgt dit virus voor hemorrhagische enteri­tis, hemorrhagische cystitis, encefalitis en soms zelfs veralgemeende adenovirusziekte, een aandoening met een mortaliteit tot 60%. De kliniek van adenovirusziekte is sterk gelijkend op de eerste presentatie van “graft-versus-host disease” (GvHD), wat de differentiaaldiagnose bemoeilijkt. Om adenovirusinfectie of -reactivatie aan te tonen, zijn er verschillende diagnostische testen, waarvan polymerasekettingreactie (PCR) het snelst resultaat geeft. Het zorgt er ook voor dat er gemakkelijker en sneller gedifferentieerd kan worden met GvHD. Wanneer de adenovirale lading in het bloed significant hoog is, kan een pre-emptieve therapie gestart worden met cidofovir. Volledige klaring van het adenovirus vereist echter reconstitutie van het immuunsysteem. De antivirale behandeling kan gebruikt worden om de immunosuppressieve periode te overbruggen en de adenovirale lading in het bloed te stabiliseren en te verminderen. Nieuwe behandelingsstrategieën met adenovirusspecifieke T-celinfusies zijn veelbelovend.


Adenoviral infection after a hematopoietic stem cell transplantation: review of the literature
Adenoviral infection or reactivation following hematopoietic stem cell transplantation is a frequently occurring problem in children and adults. Adenovirus causes hemorrhagic colitis, hemorrhagic cystitis, hepatitis and encephalitis in patients with compromised immunity. Sometimes there is evolution towards disseminated adenoviral disease, which has a mortality rate up to 60%.
The symptoms of adenovirus disease may resemble those of acute graft-versus-host disease (GvHD), which makes the differential diagnosis difficult. There are many different tests to diagnose adenoviral infection or reactivation, of which PCR gives the fastest result. It allows to differentiate with GvHD in a faster and easier way. When the adenoviral load is significantly high in blood, a pre-emptive therapy with cidofovir can be commenced. Antiviral treatment with cidofovir only suppresses adenoviral replication, while immunological mechanisms in general and the clonal expansion of adenovirus-specific T cells in particular are required to control and eliminate the virus. Antivirals are used to overcome the immunosuppressive period after the transplantation and help to stabilize the viral load. Clinical trials with new treatment strategies with adenovirus specific T-cell transfer are promising.


download article
34.232.62.209.