PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voorkamerfibrillatie: “a never-ending story”
Author(s): VAN HEUVERSWYN F, TIMMERS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 7   Date: 2017   
Pages: 387-391
DOI: 10.2143/TVG.73.07.2002306

Abstract :
Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Naast typisch cardiale symptomen is VKF verantwoordelijk voor een vijfvoudige toename van het risico op cerebrovasculaire accidenten, een verhoogd risico op hartfalen en een hogere mortaliteit. De behandelingsstrategie omvat symptomatische en prognostische aspecten. Aanvankelijk is bij elke patiënt frequentiecontrole aangewezen en een evaluatie voor het opstarten van antistollingsbehandeling, gesteund op de CHA2DS2-VASC score. Daarnaast zal in functie van het profiel van de patiënt eventueel ook een ritmecontrolestrategie toegepast worden, waarbij herstel en behoud van sinusritme de doelstellingen zijn. Gelijktijdig gebeurt ook een onderzoek naar onderliggende en geassocieerde aandoeningen, die elk hun specifieke behandeling behoeven. Met dit basistraject is het mogelijk elke patiënt met VKF een aangepast behandelingsschema voor te stellen dat daadwerkelijk de symptomatologie onder controle brengt en de prognose verbetert. De belangrijkste aanwinsten van de voorbije jaren hierin zijn enerzijds de nieuwe antistollingsmiddelen die de antistollingsbehandeling doeltreffender, veiliger en eenvoudiger hebben gemaakt. Anderzijds is ablatie de hoeksteen van de ritmecontrolestrategie geworden met significant betere resultaten dan de klassieke medicamenteuze therapie en een gunstig veiligheidsprofiel.


Atrial fibrillation: a never-ending story
Atrial fibrillation (AF) is the most prevalent cardiac arrhythmia. It causes typical cardiac symptoms but is also responsible for a five-fold increase in the risk of stroke, a higher risk of heart failure and increased mortality. Patient-tailored treatment is targeted at improving symptoms and prognosis. Treatment starts with rate control to improve symptoms and evaluation of the need for anticoagulation to prevent the formation of intracardiac thrombi.
Based on patient profile there will also be a rhythm control strategy aiming to restore and maintain sinus rhythm. Concurrently there is an evaluation for underlying and associated diseases, that each may require their own ­the­rapy. Using this strategy allows proposing to each patient a tailored treatment plan effectively resulting in symptom control and improved prognosis.
The two most important gains of the past years are the new oral anticoagulants allowing easier, more effective and safer anticoagulation therapy. On the other hand, ablation has revolutionized the rhythm control strategy and has proven to be significantly more effective and safer than medical treatment in maintaining sinus rhythm.


download article
18.207.255.49.