PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Onbegrepen persisterende respiratoire distress in de neonatale periode: denk ook aan de schildklier
Author(s): PETERS B, VAN MOSSEVELDE PWJ, VAN TROTSENBURG ASP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 5   Date: 2017   
Pages: 289-294
DOI: 10.2143/TVG.73.05.2002292

Abstract :
Een ogenschijnlijk gezonde, aterm geboren neonaat ontwikkelde direct post partum respiratoire distress waarvoor respiratoire ondersteuning middels continue positievedrukbeademing (CACP) noodzakelijk was. Tijdens de opname kon hier geen oorzaak voor worden gevonden. Op de tiende levensdag bleek er sprake te zijn van een afwijkende neonatale hielprikscreening voor congenitale hypothyreoïdie (CH). Na schildklierhormoonsuppletie waren de respiratoire klachten binnen 24 uur verdwenen.
Respiratoire distress als gevolg van CH is, weliswaar spaarzaam, beschreven. Een achterlopende longontwikkeling en surfactantsynthese bij hypothyreoïdie zijn vooral beschreven in dierexperimenteel onderzoek. Ook lijkt schildklierhormoon een rol te spelen bij de postpartale klaring van alveolair vocht. Een zeer zeldzaam genetisch verband tussen CH en respiratoire distress is een mutatie van het NKX2-1-gen, dat betrokken is bij de rijping van de hersenen, de longen en de schildklier.
Deze casus leert dat er een relatie kan bestaan tussen CH en respiratoire distress en dat in geval van een atypische presentatie van respiratoire klachten bij een neonaat diagnostiek naar CH moet worden verricht.


Neonatal respiratory distress of unknown origin: do not forget the thyroid gland
Little is known on the effect of thyroid hormone on human lung development. In this article, a rare case of a term infant with unexplained respiratory distress, finally attributed to congenital hypothyroidism (CH), is presented. CH associated with respiratory distress is rare in neonates but has been described in animals. In animal models, thyroid hormone influences the lung and surfactant development, and is involved in postpartum alveolar fluid clearance. As the NKX2-1 gene is involved in the brain, lung and thyroid morphogenesis and function, rare mutations can lead to hypothyroidism, respiratory distress, mental retardation and movement disorders.
This report warns paediatricians that neonatal respiratory distress of unknown origin can be caused by CH. To prevent treatment delay, hypothyroidism should be excluded by appropriate laboratory testing. When CH and respiratory distress are diagnosed, an NKX2-1 gene mutation analysis should be performed.


3.228.11.9.