PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nierinfarct als eerste presentatie van fibromusculaire dysplasie
Author(s): GHYSBRECHT C, MAES B, DANNEELS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 5   Date: 2017   
Pages: 273-282
DOI: 10.2143/TVG.73.05.2002290

Abstract :
In dit artikel wordt een casus voorgesteld van een 46-jarige vrouw zonder voorgeschiedenis van hypertensie, die een nierinfarct doormaakte op basis van een dissectie door fibromusculaire dysplasie (FMD). Een acuut nierinfarct moet steeds in de differentiaaldiagnose opgenomen worden wanneer een patiënt zich aanmeldt met flankpijn. Indien een CT-scan zonder contrast geen nierstenen aantoont, moet steeds een CT-scan met contrast gebeuren. Nierinfarcten kunnen veroorzaakt worden door FMD, zelfs indien de betrokken patiënt geen voorgeschiedenis heeft van hypertensie.
De diagnose van FMD wordt doorgaans gesteld op CT-angiografie. Een snelle diagnose moet nagestreefd worden, zodat een adequate behandeling op tijd ingesteld kan worden. Deze behandeling is medicamenteus of door revascularisatie, afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening. Bij beide is een correcte opvolging aangewezen. Prospectief onderzoek naar de incidentie, etiologie, genetica, classificatie en aangewezen behandeling van FMD is noodzakelijk.


Renal infarction as first presentation of fibromuscular dysplasia
A 46-year-old woman without a history of hypertension presents with loin pain. A renal infarction is diagnosed caused by renal artery dissection due to fibromuscular dysplasia (FMD). Acute renal infarction should always be considered in the differential diagnosis of a patient with loin pain. If computed tomography (CT) without IV contrast does not reveal kidney stones and the loin pain is otherwise not explained, a CT with IV contrast is mandatory. Renal infarction can be caused by FMD, even if the patient does not have a history of hypertension.
FMD is usually diagnosed by CT angiography. A quick diagnosis is warranted, followed by a timely and adequate medical treatment or revascularization, depending on the type and severity of the disease. An appropriate follow-up is recommended. Prospective research on the incidence, etiology, genetics, classification and recommended treatment of FMD still remains valuable.


3.228.11.9.