PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cardiale revalidatie anno 2016: nog nodig?
Author(s): GOETSCHALCKX K, DENDALE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 20   Date: 2016   
Pages: 1190-1197
DOI: 10.2143/TVG.72.20.2002207

Abstract :
Na een myocardinfarct met primaire percutane coronaire interventie (PCI), maakt 1 op 5 patiënten in hetzelfde jaar nog een nieuw cardiovasculair event door, sterven 9 op 100 van de patiënten binnen het jaar en is de kans op hartfalen 1 op 10. Een optimale secundaire preventie is bijgevolg primordiaal. Cardiale revalidatie biedt een multidisciplinair begeleidend team voor inspanningstraining, dieetadvies, patiënteneducatie, stressbeheersing, psychologische begeleiding, enzovoort. Door korte hospitalisaties, minimaal invasieve interventies e.d. verschuift de focus naar de ambulante setting. Ook revalidatie buiten het ziekenhuis, in een kinesitherapiepraktijk dicht bij de woonplaats van de patiënt of bijvoorbeeld thuis, al dan niet begeleid door telecoaching, kan bijdragen om revalidatie tot bij de patiënten te brengen, op voorwaarde dat de verschillende componenten van levensstijlaanpak geïntegreerd blijven. Cardiale revalidatie leidt tot een belangrijke afname in cardiovasculaire mortaliteit, een verbeterd inspanningsvermogen en een duidelijke verbetering in levenskwaliteit. Vandaar het blijvende belang om zoveel mogelijk hartpatiënten te motiveren tot deze aangeboden begeleide weg naar een actiever, gezonder, langer en beter leven.


Cardiac rehabilitation anno 2016: still needed?


download article
3.231.25.104.