PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gebruik van NSAID’s en gastro-intestinale en cardiovasculaire risicofactoren in een reumatologische polikliniek
Author(s): VANHOOF L, VANHOOF E, VANHOOF J, GEUSENS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 20   Date: 2016   
Pages: 1165-1168
DOI: 10.2143/TVG.72.20.2002203

Abstract :
Het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) is wijdverbreid bij patiënten met aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het gebruik van niet-selectieve NSAID’s is geassocieerd met een verhoogd risico op gastro-intestinale aandoeningen (GI-aandoeningen). Bovendien kan chronisch NSAID-gebruik geassocieerd zijn met een hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen (CV-aandoeningen). Om na te gaan of het voorschrijven van NSAID’s aangepast wordt aan het individuele GI- en CV-risicoprofiel van patiënten, werd er een retrospectieve dossierstudie uitgevoerd met 400 consecutieve patiënten die NSAID’s gebruikten wegens reumatologische aandoeningen en bij wie de aanwezigheid van CV- en GI-risicofactoren geanalyseerd werd. De studie werd uitgevoerd in een reumatologische polikliniek met zes reumatologen. Bijna de helft van de patiënten met het gebruik van NSAID’s heeft ten minste één GI-risico, maar minder dan de helft van deze patiënten gebruikt een protonpompremmer (PPI) en slechts één op tien een selectieve cyclo-oxygenase-2-remmer (COX-2-remmer). Er zijn nog veel patiënten met een matig tot hoog CV-risico die chronisch behandeld worden met NSAID’s. Besloten kan worden dat het gebruik van niet-selectieve NSAID’s, PPI’s en selectieve COX-2-remmers in een reumatologische polikliniek kan worden verbeterd in het kader van GI- en CV-veiligheid.


Use of NSAIDs and gastrointestinal and cardiovascular risk factors in an outpatient rheumatology clinic
The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is widespread in patients with musculoskeletal disorders. Non-selective NSAID use is associated with an increased risk of gastrointestinal (GI) disease. In addition, chronic NSAID use may be associated with a higher risk of cardiovascular (CV) disease. In order to evaluate if NSAID prescription patterns are adapted to the patient’s individual GI and CV risk profile, a retrospective case study in 400 consecutive patients actually taking NSAIDs for rheumatological conditions was conducted and the presence of CV and GI risk factors was analysed. The study was carried out in an outpatient rheumatology clinic by six rheumatologists. One or more GI risks were found in nearly half of the patients using NSAIDs, while less than half of these patients used a proton pump inhibitor (PPI) and only one in ten used a selective cyclo-oxygenase 2 (COX-2) inhibitor. Still, many patients with a moderate to high CV risk are treated with NSAIDs. These results indicate that the use of non-selective NSAIDs, PPIs and selective COX-2 inhibitors can be ameliorated in the context of GI and CV safety.


download article
3.231.25.104.