PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De juridische waarde van richtlijnen voor kwaliteitsvolle zorg bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de zorgverlener
Author(s): EGGERMONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 19   Date: 2016   
Pages: 1101-1107
DOI: 10.2143/TVG.72.19.2002193

Abstract :
Het is en blijft een uitdaging voor elke zorgverlener om steeds volgens de huidige stand van de wetenschap tegemoet te komen aan de vele (nieuwe) uitdagingen binnen de geneeskunde. ­Normen op basis van wetenschappelijk onderzoek winnen aan belang. In een procedure aangaande medische aansprakelijkheid wordt dan ook vaak een afweging gemaakt van verschillende maatstaven, zoals de algemene praktijk, autoriteit, de wetenschappelijke literatuur an sich of een zorgrichtlijn, aangestuurd in het advies van de gerechtsdeskundige. Uit Belgische en vooral Nederlandse rechtspraak blijkt dat verschillende zorgrichtlijnen en andere normen door rechters werden ingeroepen als maatstaf voor het zorgvuldig medisch handelen. Gelet op de komst van het nationale register van gerechtsdeskundigen (met de focus op bekwaamheid/opleiding) is het aannemelijk dat de taak van de gerechtsdeskundige in de toekomst anders zal worden ingevuld. Naarmate de toepassing van zorgrichtlijnen in belang zullen toenemen, zal de expert zich moeten verdiepen in het onderzoek naar de validiteit van de zorgrichtlijn en de individuele toepassing. Dit zou een vrijgeleide moeten zijn naar meer consensus bij de beoordeling van medische aansprakelijkheid.


The impact of clinical practice guidelines on medical liability
Given the foundation of the national register of legal experts in Belgium, focusing on skills and education, it is likely that the task of the expert will change in the future. As the application of clinical practice guidelines will increase in importance, the expert will have to assess the validity of the guideline and the individual application. This should pave the way for more consensus in the assessment of medical liability.


3.92.74.105.