PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Klinische richtlijnen: zegen of vloek?
Author(s): GYSELAERS W, HELLINGS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 19   Date: 2016   
Pages: 1096-1100
DOI: 10.2143/TVG.72.19.2002192

Abstract :
In dit artikel worden de voor- en nadelen besproken van richtlijngestuurd medisch handelen. Het uitwerken van evidentiegestuurde richtlijnen kan niet gebeuren zonder standaardisatie in continue of periodieke registratie, evaluatie en rapportering, liefst via digitale media. Dit proces brengt een belangrijke administratieve belasting met zich mee voor de zorgverstrekkers. Een klinische richtlijn is per definitie niet bindend, en houdt intrinsiek voldoende ruimte in voor individugerichte variatie. Daartegenover staat dat ze een hoge graad van zekerheid biedt op doeltreffende en nuttige zorg met een veilige uitkomst voor de patiënt, aan een betaalbare kost voor het individu en de maatschappij. Ze kan ook een hulpmiddel zijn bij de post-factumbeoordeling van de medisch klinische performantie in het functioneren van zorgverstrekkers, zowel maatschappelijk, sociaal, ethisch als juridisch. Hier wordt op dit ogenblik het nut van richtlijnen vaak onderschat. Maatschappelijk-sociaal blijft het systematisch aanbieden van niet-wetenschappelijk ondersteunde zorg een moeilijk bespreekbaar punt. In de rechtspraak kan een niet-gestandaardiseerd, ongecontroleerd en persoon­lijk standpunt van de expertencommissie doorwegen op een neutrale, genormeerde en onderbouwde standaard die de zorgvuldigheidsmaatstaf zo dicht als mogelijk benadert. Aangezien de sterkte van een ketting wordt bepaald door de zwakste schakel, is het standaardiseren van de beoordeling van gefundeerd medisch handelen een volgende horde die moet worden genomen om de universele implementatie van richtlijngestuurde zorg in de dagelijkse praktijk te bevorderen.


Clinical guidelines: blessing or curse?


download article
34.232.62.209.