PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Evidence-based opvolging van de fysiologische zwangerschap
Author(s): SCHREURS L, JONCKHEER P, VERLEYE L, STORDEUR S, GYSELAERS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 19   Date: 2016   
Pages: 1089-1095
DOI: 10.2143/TVG.72.19.2002191

Abstract :
In onze maatschappij wordt een zwangerschap sterk gemedicaliseerd ondanks dat het een fysiologisch gegeven is. Er worden geregeld onderzoeken aangevraagd en uitgevoerd zonder voldoende evidentie. Naar aanleiding hiervan deed het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzoek naar de minimale vereisten om een zo goed mogelijke basiszorg in een laagrisicozwangerschap te kunnen verzekeren en publiceerde in 2015 een aangepaste klinische richtlijn. Deze richtlijn werd gefundeerd op de huidige wetenschappelijke evidentie en omvat een aantal klinische aanbevelingen.
Deze klinische aanbevelingen kwamen tot stand door een systematische review van de literatuur voor tien onderwerpen en het ADAPTE-proces op basis van de Australische richtlijn 2015 voor 24 specifieke klinische vragen. Het GRADE-systeem werd gebruikt om vervolgens de sterkte van elke aanbeveling te definiëren. De aanbevelingen behelzen zowel het klinisch onderzoek, technische onderzoeken zoals echografie, serologische testen en de specifieke screening naar klinische maternale en zwangerschapsgerelateerde problemen.


Evidence-based monitoring of the physiological pregnancy
These clinical recommendations were developed through a systematic review of the literature for ten subjects and the ADAPTE-process, based on the Australian Guideline 2015, for 24 specific clinical questions. The GRADE-system was used subsequently to define the strength of each recommendation. The recommendations cover clinical exam, technical investigations including ultrasound, serological testing and screening for specific clinical maternal and pregnancy related problems.


3.92.74.105.