PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Nieuwe methoden van sterilisatie bij de vrouw
Author(s): SERKEI EO, CORYN N, MERCKX M, HAMERLYNCK TWO, WEYERS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 18   Date: 2016   
Pages: 1077-1086
DOI: 10.2143/TVG.72.18.2002190

Abstract :
Elektrocoagulatie van de tubae, het plaatsen van een ligatuur door middel van Filshie-clips of ­Falope-ringen op de tubae, en een (partiële) salpingectomie zijn als meest gebruikte sterilisatietechnieken vergelijkbaar qua doeltreffendheid en risico op falen.
Hysteroscopische sterilisatie is de laatste jaren in volle opmars. Het risico op zwangerschap op langere termijn ligt rond 0,1-1%. Toch is het onderzoek hiernaar nog onvoldoende, onder meer door de relatief korte follow-up van vaak maar één jaar.
Verwikkelingen door de sterilisatiemethode op zich zijn zeldzaam wanneer ze onderscheiden worden van verwikkelingen die ontstaan door de laparoscopie, laparotomie of hysteroscopie in se.
Nieuwe inzichten in de etiologie van een hooggradig sereus epitheliaal carcinoom hebben de discussie geopend rond bilaterale salpingectomie als nieuwe standaard voor sterilisatie langs abdominale weg, zeker boven de leeftijd van 35 jaar.


New methods of female sterilisation
Electrocoagulation of the fallopian tubes, placement of a ligature with Filshie clips or Falope rings, and a (partial) salpingectomy are the most common techniques for sterilization, and are comparable regarding effectiveness and risk of failure. In recent years, the development of hysteroscopic sterilization has been in full expansion. The risk of pregnancy in the long term is around 0,1-1%. However, research requires more data with a follow-up of more than one year.
Complications related to sterilization techniques are rare when distinguished from laparoscopy, laparotomy, or hysteroscopy related complications.
New insights in the aetiology of high grade serous epithelial carcinoma have opened up a discussion for bilateral salpingectomy as the new standard for abdominal route sterilization, especially for women over 35 years of age.


download article
3.235.45.196.