PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vennootschappen voor artsen
Author(s): VANTHUYNE L, BERQUIN C, VERBAEYS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 16   Date: 2016   
Pages: 934-939
DOI: 10.2143/TVG.72.16.2002168

Abstract :
Een gebrek aan juridische kennis spoort aan om bij het oprichten van een vennootschap voor artsen advies te vragen bij een notaris of een jurist. Om er zeker van te zijn dat de deontologische richtlijnen in het contract gerespecteerd worden, vraagt de Orde der Artsen inzage in het contract. Om in te spelen op de steeds wijzigende fiscale regels, gebeurt de boekhouding van een ­vennootschap het best door een accountant.


Partnership for medical practice
The juridical complexity when starting a partnership is important, therefore it is preferable to ask the help of a solicitor or a legal expert. To be certain that the deontological guidelines are respected, the Order of Physicians demands inspection of the contract. To respond to the changing fiscal rules, it is advisable to have the bookkeeping done by an accountant.


download article
35.175.180.108.