PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gedaald bewustzijn en obstructieve ademhaling bij een 70-jarige man onder antiaritmica
Author(s): DESMET T, DE DECKER K, DECLERCQ E, DE NEVE N, VERBEKE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 13   Date: 2016   
Pages: 817-823
DOI: 10.2143/TVG.72.13.2002147

Abstract :
Een 70-jarige man wordt overgebracht naar de dienst intensieve zorgen vanwege sufheid en ademhalingsdepressie. Bij klinisch onderzoek worden een obstructieve ademhaling en een lichte respiratoire acidose vastgesteld. De man vertoont hypothermie (35,2 °C) en is bradycard. Een laboratoriumanalyse toont een thyroïdstimulerend hormoon (TSH) hoger dan de maximaal meetbare concentratie. De perifere schildkliertesten zijn erg laag.
Als waarschijnlijkheidsdiagnose wordt een myxoedeemcoma aangenomen. Myxoedeemcoma is een zeer zeldzame aandoening. Meer dan 95% van de patiënten heeft een primaire hypothyreoïdie. Bijna altijd is er een secundaire precipiterende factor in het ontstaan. Meestal gaat het om een infectie.
Myxoedeemcoma is in de eerste plaats een diagnose die gesteld moet worden op basis van de kliniek. In tweede tijd kan deze via een bloedonderzoek worden bevestigd.
De diagnose van myxoedeemcoma moet overwogen worden bij elke patiënt met een veranderd bewustzijn en hypothermie, hyponatriëmie en/of hypercapnie, en dit zeker bij een voorgeschiedenis van schildklierlijden.
Myxoedeemcoma is een endocrinologische urgentie en vereist een agressieve aanpak. Een ondersteuning van de vitale functies komt op de eerste plaats, naast de substitutie van schildklierhormoon. Ook het aantonen van de uitlokkende factor is belangrijk aangezien het mogelijk om een ernstige onderliggende aandoening gaat.


Descended consciousness and obstructive apnea in a 70-year-old man under antiarrythmics
A 70-year-old man was transferred to the intensive care unit because of altered consciousness and respiratory depression. The patient presented with an obstructive respiratory pattern. Clinical examination revealed a mild respiratory acidosis, hypothermia and bradycardia. The patient was known with an atrial fibrillation (AF), IgA nephropathy and a dissiminated nocardiosis infection (already successfully treated since one year). Biochemical analysis indicated an excessively increased thyroid-stimulating hormone (TSH) and very low levels of free thyroxine (fT4) en triiodothyronine (fT3).
The most probable diagnosis is a myxedema coma as a result of a pre-existent hypothyroidism caused by a nocardiosis infection with thyroid involvement and a treatment with amiodarone. The precipitating factor is most likely an infection.
Myxedema coma is a very rare disease. More than 95% of the patients present with a primary hypothyroidism. Almost in all cases there is a precipitating factor, mostly an infection. Myxedema coma is above all a clinical diagnosis. Afterwards it can be confirmed biochemically. The diagnosis of myxedema coma must be considered in every patient with altered consiousness, hypothermia, hyponatremia and/or hypercarbia, particularly in the presence of thyroid disease.
The condition is an endocrinological emergency and requires an agressive approach. Support of the vital organs and functions is crucial and absolutely prior in the treatment next to substitution of thyroid hormone. It is also important to identify the provoking factor, as it may concern a serious disorder.


download article
34.232.62.209.