PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Reconstructie van een refractair defect ter hoogte van het os frontale door een vrije anterolaterale dijflap
Author(s): DE WOLF E, LUYTEN P, DUBRULLE F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 13   Date: 2016   
Pages: 810-816
DOI: 10.2143/TVG.72.13.2002146

Abstract :
De chirurgische behandeling van uitgebreide defecten ter hoogte van het os frontale vormt een belangrijke uitdaging binnen de reconstructieve heelkunde. De introductie van de vrije flap en meer specifiek de anterolaterale dijflap (ALT-flap) bracht een ware revolutie teweeg bij de aanpak van een dergelijke problematiek.
De ziektegeschiedenis van een 77-jarige vrouw met een chronische wonde ter hoogte van het voorhoofd na de resectie van een suprasellair meningeoom wordt beschreven. Voor de reconstructie van het durale en het wekedelendefect werd er gekozen voor een vrije ALT-flap. Het postoperatieve verloop was vlot en onverwikkeld en een gunstig langetermijnresultaat werd bekomen met herstel van de vorm en de functionaliteit.
De ALT-flap is een betrouwbare, veelzijdige vrije flap die zich optimaal leent voor de chirurgische aanpak van uitgebreide, complexe defecten ter hoogte van het os frontale.


Reconstruction of a refractory defect in the frontal bone area with a free anterolateral thigh flap
The medical history of a 77-year-old woman with a chronic frontal wound following the resection of a suprasellar meningioma is presented. A free ALT flap was selected for the reconstruction of the dural and soft-tissue defect. The postoperative course was uneventful and the long-term outcome favorable with a complete restoration of aesthetics and functionality.
The ALT flap is a reliable and versatile free flap, and lends itself optimally for the surgical approach of extensive and complex defects in the frontal bone area.


download article
3.226.97.214.