PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Radiotherapiegeïnduceerde orale mucositis: diagnose en behandeling
Author(s): NEVENS D, TACK L, POLITIS C, NUYTS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 13   Date: 2016   
Pages: 800-805
DOI: 10.2143/TVG.72.13.2002144

Abstract :
Orale mucositis is een vaak voorkomende acute verwikkeling tijdens en na radiotherapie en radiochemotherapie voor hoofd- en halstumoren. Mucositis heeft een nefaste invloed op de levenskwaliteit van patiënten en is de belangrijkste therapiebeperkende verwikkeling. Door de toegenomen noodzaak aan hospitalisatie en analgesie is ook de financiële impact niet te onderschatten.
De basis van de preventie en de behandeling van orale mucositis bestaat uit een goede orale zorg en hygiëne die reeds toegepast moeten worden vóór de start van de radiotherapiebehandeling. Verder zijn een adequate pijncontrole en eventueel nutritionele ondersteuning aangewezen.
In de literatuur worden een groot aantal mogelijke behandelingsmethoden beschreven, elk met een verschillend farmacologisch werkingsmechanisme. Verder onderzoek is echter noodzakelijk vooraleer zij gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk. Het gebruik van immunoglobulinen, zink en diverse groeifactoren wordt momenteel verder onderzocht.


Radiation-induced oral mucositis: diagnosis and treatment
Oral mucositis is the most common acute complication following radiotherapy and radiochemo­therapy for head and neck cancers. Mucositis has a negative impact on the patient’s quality of life and is considered as the main treatment-limiting complication. The increased need of hospitalization and analgesia also has important economic consequences.
The emphasis in the treatment of oral mucositis consists of good oral hygiene. Furthermore, appropriate analgesia and nutritional support are indicated.
In the literature, numerous possible treatment modalities are described. Further studies are, however, warranted before their implementation in clinical use can be considered.


download article
3.235.45.196.