PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hiv-infectie anno 2016: van dodelijke naar chronische ziekte
Author(s): DERDELINCKX I, DE MUNTER P, PEETERMANS W, VAN WIJNGAERDEN E, , , , , 4
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 13   Date: 2016   
Pages: 775-781
DOI: 10.2143/TVG.72.13.2002141

Abstract :
Een hiv-infectie blijft een belangrijk probleem op wereldvlak. Talrijke geneesmiddelen werden ontwikkeld voor de behandeling en ondertussen werd doeltreffende, beter verdragen en eenvoudigere medicatie breder beschikbaar. Genezing is nog niet mogelijk, maar een hiv-infectie kreeg het karakter van een chronische ziekte. Door inzichten in de pathofysiologie en klinische studies werd duidelijk dat antiretrovirale therapie (ART) zo snel mogelijk gestart moet worden. Een proactief testbeleid is daarvoor zeer belangrijk. Bij tijdige ART met een goede immuniteit en een ondetecteerbare virale lading is de levensverwachting goed. De keuze van de behandeling is geïndividualiseerd en opvolging in een referentiecentrum blijft aangewezen in nauwe samenwerking met de huisarts.
Bovendien is gebleken dat succesvolle ART het risico op overdracht fors vermindert en op die manier een sterk wapen vormt in de preventie van infectie met een gunstig effect op de epidemiologie. In de afwezigheid van een vaccin is “Treatment as Prevention” (TasP) de grootste doorbraak in de hiv-preventie van de laatste tien jaar.


HIV infection in 2016: from deadly to chronic disease
HIV infection remains an important problem worldwide. A large number of antiretroviral drugs were developed and more efficient, better tolerated and simpler drug combinations have become widely available. Cure is still not possible, but HIV infection has become a chronic disease. First based on theoretical considerations, later corroborated with clinical data, it has become clear that antiretroviral therapy (ART) is indicated as soon as possible in most patients. An active testing policy is very important in that regard. With a timely start of ART, a good immunity and an undetectable viral load, life expectancy is good. The choice of ART needs to be individualized and the follow-up specialized, necessitating specialist centers that closely cooperate with the general practitioner.
Successful ART has proven to have a major impact on HIV transmission, and thus forms a strong weapon in the prevention of infection with a favourable effect on the epidemiology. In the absence of a preventive vaccine, “Treatment as Prevention” (TasP) has become the greatest breakthrough in the prevention of new HIV infections of the last decade.


download article
3.94.200.93.