PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Trichinellose: een diagnostische uitdaging
Author(s): ALLIET T, VAN DEN BERGH L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 12   Date: 2016   
Pages: 757-763
DOI: 10.2143/TVG.72.12.2002138

Abstract :
Trichinellose is een zoönose veroorzaakt door de parasiet Trichinella. Ze wordt overgebracht door het eten van besmet vlees dat onvoldoende verhit of bevroren is. Het ziektebeeld wisselt van asymptomatisch tot zeer ernstig met een dodelijke afloop. Pathognomonische symptomen ontbreken. In vele landen van Europa, waaronder België, is de aandoening uiterst zeldzaam door een goede controle op de vleesindustrie. Hierdoor is de ziekte weinig bekend onder artsen. De diagnose is niet eenvoudig aangezien geen enkele diagnostische test sluitend is en de meeste negatief zijn in een vroeg ziektestadium. Tot nu toe lijkt het opsporen van antistoffen door ­middel van “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) en western blot met “excretory-­secretory”(ES)-proteïnen het meest geschikt voor de individuele patiënt. Een spierbiopsie kan nuttig zijn in zeldzame gevallen. De behandeling is eenvoudig, maar is doeltreffender indien ze vroeg gestart wordt.


Trichinellosis: a diagnostic challenge
Trichinellosis is a zoonotic disease caused by a parasite named Trichinella. It is transmitted by the consumption of contaminated meat that is insufficiently cooked or frozen. Clinical presentation can vary from asymptomatic to very severe and even fatal. There are no pathognomonic symptoms. In many countries in Europa, including Belgium, the infection is extremely rare because of a good quality and process control in the food industry. Therefore, trichinellosis is known by only a few doctors. This aspect, in combination with the multivariate clinical presentation makes the disease very hard to diagnose. The treatment is simple but should be initiated as soon as possible to reach the maximum effect. Considering the difficult diagnosis, that is easier said than done. Moreover, no diagnostic test is completely conclusive and most of them are falsely negative in an early stage. So far, locating antibodies with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and western blot with excretory-secretory (ES) proteins seems to be the most accurate solution for the individual patient. Muscle biopsy can be useful in rare cases. There are new methods that seem promising but further investigation is needed.
This manuscript, relating the case histories of an 48-year-old woman and her husband, will also discuss the diagnostic methods, treatment and prevention of trichinellosis.


download article
3.226.97.214.