PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een geagiteerde 82-jarige man
Author(s): VAN DER MULLEN J, VANTROYEN B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 12   Date: 2016   
Pages: 749-756
DOI: 10.2143/TVG.72.12.2002137

Abstract :
De MUG werd opgeroepen voor een 82-jarige man met uitgesproken ademhalingsmoeilijkheden. Daarnaast vielen hyperthermie en extreme psychomotorische agitatie op. Een recidiverende ­exacerbatie van zijn gekende chronisch obstructief longlijden (COPD) lag voor de hand, maar de kliniek en de technische onderzoeken bleken niet overtuigend. Via exclusie en dankzij een doorgedreven hetero­anamnese kon uiteindelijk de tentatieve diagnose van het serotoninesyndroom (SS) gesteld worden.
De uitlokkende factor was het opstarten van escitalopram, naast de reeds bestaande therapie met een monoamino-oxidaseremmer (MAO-remmer) voor zijn ziekte van Parkinson. Bij het serotoninesyndroom moet er steeds rekening gehouden worden met interacties tussen medicatie.
De man werd lege artis behandeld op de dienst intensieve zorgen en kon deze na 48 uur in een goede algemene gezondheid verlaten. SS is geen idiopathische reactie, maar een iatrogene verwikkeling. Dit impliceert dat het vermeden kan worden. Daarom wordt er, naar aanleiding van de besproken casus, een praktisch overzicht gegeven van de pathofysiologie, de klinische manifestaties, de diagnosestelling, de lege artis uitgevoerde behandeling en de preventie van het syndroom.


Agitated 82-year-old man
An 82-year-old man is brought to the hospital because of serious breathing difficulties. Besides the obvious breathing difficulties, the man is also showing hyperthermia and extreme psychomotor agitation. After the exclusion of other diagnoses, the tentative diagnosis of the serotonin syndrome is made.
Treatment with a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), besides the long-standing treatment with a monoamine oxidase (MAO) inhibitor (for Parkinson’s disease), was the provoking event for the development of the serotonin syndrome.
The patient receives lege artis treatment at the intensive care unit and leaves this unit in good health 48 hours later. Knowledge of the serotonin syndrome is crucial because it is not an idiopathic reaction, but an iatrogenic complication. Thus, it can be avoided. Consequently, it is imperative to keep providing this syndrome with the necessary attention. Therefore, this article serves as a practical recapitulation of the syndrome with emphasis on the clinical manifestations, diagnosis and necessary preventive measures when starting a patient on proserotonin medication.


download article
3.227.249.234.