PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ziekte van Alzheimer, apolipoproteïne E en hormonale substitutietherapie
Author(s): DEPYPERE H, VIERIN A, WEYERS S, SIEBEN A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 12   Date: 2016   
Pages: 735-743
DOI: 10.2143/TVG.72.12.2002135

Abstract :
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie bij ouderen. De prevalentie ervan is hoger bij vrouwen dan bij mannen. Dit is enerzijds te verklaren door de langere levensverwachting van vrouwen, maar anderzijds ook door het wegvallen van de neuroprotectieve effecten van oestrogenen in de menopauze. Het is bewezen dat vrouwen die vroegtijdig in de menopauze gaan (spontaan of chirurgisch), een verhoogd risico hebben op de ziekte van Alzheimer. Het lijkt aannemelijk dat het toedienen van oestrogenen na de menopauze ook zou kunnen beschermen tegen de ziekte van Alzheimer. De resultaten van de studies die deze hypothese testten, zijn echter tegenstrijdig. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat oestrogenen enkel beschermend werken indien men de hormonen start kort na het optreden van de menopauze. Een andere oorzaak van de verschillende bevindingen in de studies zou kunnen zijn dat het neuroprotectieve effect van oestrogenen afhankelijk is van het genotype van apolipoproteïne E (ApoE). Dit eiwit is belangrijk voor het cholesteroltransport naar de neuronen. De studies die het verband nagaan tussen het toedienen van oestrogenen na de menopauze, het optreden van de ziekte van Alzheimer en het ApoE-genotype, vertonen echter hiaten. Er is nood aan nieuwe klinische studies die enkel recent menopauzale vrouwen includeren.


Alzheimer’s disease, apolipoprotein E and hormonal replacement therapy
Alzheimer’s disease is the most frequent cause of dementia in older patients. The prevalence is higher in women compared to men. This may be the result of both the higher life expectancy of women and the loss of the neuroprotective estrogens after menopause. Earlier age at meno­pause (spontaneous or surgical) is associated with an enhanced risk for developing Alzheimer. Therefore it is postulated that the use of estrogen replacement therapy after menopause could be protective against Alzheimer. The results of the clinical studies that examined this hypothesis, are inconclusive. One explanation for these difference in findings, is that estrogen treatment may only be protective if initiated in the immediate years after menopause. Another possibility is the interference on the neuroprotective effects of estrogen by the genotype of apolipoprotein E (APOE), a protein which plays an important role in the transport of cholesterol to the neurons. However, studies examining the link between postmenopausal estrogen replacement therapy, the development of Alzheimer and the APOE genotype present gaps. New clinical studies that include only women in the immediate years after menopause, are needed.


download article
3.231.25.104.