PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: En de “khat” komt weer … Recidief van een ischemisch cerebraal infarct bij een jongeman
Author(s): VAN DEN ABEELE G, DE TROEYER K, DE PAUW A, LEMMERLING M, DE BLEECKER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 10   Date: 2016   
Pages: 635-641
DOI: 10.2143/TVG.72.10.2002120

Abstract :
Een 34-jarige man van Somalische afkomst, licht gedesoriënteerd, wordt opgenomen met een rechter hemiplegie en afasie. Zeventien maanden eerder had zich een gelijkaardig beeld gesteld gedurende twee uren. Uitgebreide onderzoeken leverden bij beide episoden geen oorzaak op voor deze ischemische herseninfarcten. Aangezien deze episoden telkens ontstaan waren na een “khat party” werd het cerebrovasculair accident (CVA) per exclusionem hieraan toegeschreven. De verschijnselen die het gevolg kunnen zijn van khat (Catha edulis), zijn pleiomorf.
In het bijzonder bij jonge personen moet bij een CVA een toxische etiologie overwogen worden.


Relapse of cerebral ischemic stroke in a young man
A 34-year-old Somali man was admitted to the emergency department, slightly confused, with right hemiplegia and aphasia. Seventeen months earlier, he had been admitted with identical symptoms. Thorough investigations did not yield any cause for these ischemic strokes.
Given that these episodes always arose after a khat party, the stroke was attributed to khat chewing. The symptoms induced by using khat are pleomorphic. Especially among young African people with cryptogenic stroke, a toxic etiology should be considered.


download article
34.200.218.187.