PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Dementia paralytica: casuïstiek en handvaten voor de praktijk
Author(s): BEYAERT V, DE GRAVE D, HELSEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 11   Date: 2015   
Pages: 781-786
DOI: 10.2143/TVG.71.11.2001880

Abstract :
Een 49-jarige man wordt gedwongen opgenomen wegens psychotische decompensatie met agressie naar de omgeving en zichzelf. Twee maanden eerder werd de diagnose van dementia paralytica gesteld. Bovendien was er sprake van progressieve ataxie, dysartrie, een parkinsonisme en cognitieve disfunctie. Cerebrale beeldvorming toonde corticale atrofie.
Dementia paralytica, de chronische cerebrale vorm van neurosyfilis, is zeldzaam. De diagnostiek ervan is moeilijk wegens de verscheidene en aspecifieke neuropsychiatrische symptomen. Een vroege diagnose en behandeling zijn belangrijk om de kans op genezing of stabilisatie te maximaliseren.


General paresis: case report and best practice advice
A 49-year-old man is forcibly admitted because of a psychotic decompensation with aggression towards the environment and himself. Two months earlier, the diagnosis of general paresis was set. Moreover, progressive ataxia, dysarthria, parkinsonism and cognitive dysfunction were found. Cerebral imaging revealed cortical atrophy.
General paresis, the chronic cerebral form of neurosyphilis, is rare and the diagnosis remains difficult due to the various non-specific neuropsychiatric symptoms and signs. Early diagnosis and treatment are important to maximize the chance of cure or stabilization.


download article
3.231.228.109.