PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Longechografie bij acute dyspneu: B-lijnen in de diagnostiek van longoedeem
Author(s): VAN RAEMDONCK T, VAN ROMPAEY A, SMET M, STROOBANTS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 11   Date: 2015   
Pages: 762-768
DOI: 10.2143/TVG.71.11.2001878

Abstract :
Een snelle en juiste diagnose stellen bij een patiënt met acute dyspneu is voor elke arts een uitdaging. Het gebruik van een echografie aan het bed van de patiënt – en in de toekomst zelfs met kleine handtoestellen buiten het ziekenhuis – zal bij deze patiënten de diagnose vergemakkelijken. De laatste jaren worden ook de longen onderzocht met een echografie. Lucht weerkaatst echter de ultrasone golven, met de vorming van longartefacten als gevolg. De onderliggende longaandoening genereert specifieke artefacten die gebruikt kunnen worden als diagnostisch hulpmiddel. A- en B-lijnen zijn dergelijke artefacten. B-lijnen worden gevormd bij patiënten bij wie er een verdikking is van de interstitiële septa van de long, zoals bij longoedeem of interstitiële longziekten. Het doel van dit artikel is om aan de hand van de huidige literatuur de betekenis van B-lijnen te duiden bij patiënten met acute dyspneuklachten. In combinatie met de anamnese en de voorgeschiedenis kan met behulp van een longechografie de diagnose van acuut longoedeem snel gesteld worden. Een behandeling kan dan gestart worden. Bijkomende diagnostiek blijft noodzakelijk om de oorzaak van het longoedeem vast te stellen.


Lung ultrasound: B lines in diagnosing pulmonary edema
In medicine, an ultrasound is used with an increasing frequency for a quick diagnostic approach of patients.
The goal of this manuscript was to investigate the significance of B lines in patients with acute respiratory problems. The interpretation of the different artifacts that occur using a lung ultrasound, is of the utmost importance. The presence of B lines at both sides of the chest at two different spots is required to recognize pulmonary edema. Despite its limitations, a lung ultrasound is a powerful tool to diagnose pulmonary edema in a patient with shortness of breath and to monitor the treatment.


download article
34.204.171.108.