PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Erectiele disfunctie: vroegtijdige parameter voor cardiovasculair lijden
Author(s): FALTER M, BRONE B, DENDALE P, VAN RENTERGHEM K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 11   Date: 2015   
Pages: 756-761
DOI: 10.2143/TVG.71.11.2001877

Abstract :
Erectiele disfunctie (ED) en cardiovasculair (CV) lijden zijn twee manifestaties van dezelfde endo­theliale aandoening. Centraal in de pathways voor relaxatie van gladde spiercellen in de vaatwand staat stikstofmonoxide (NO), hetgeen via cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP) en cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) een daling in intracellulair Ca2+ teweegbrengt. Defect endotheel verliest de capaciteit om het relaxerende NO aan te maken, hetgeen zich manifesteert in cardiovasculaire aandoeningen en ED.
Risicofactoren als leeftijd, hypertensie, roken, diabetes, obesitas en metabool syndroom zijn gelijk voor beide aandoeningen. ED gaat CV-aandoeningen meestal vooraf, vaak met een drietal jaar. Verder is er een correlatie tussen de ernst van ED en de uitgebreidheid van CV-lijden.
Verklaringen voor deze relatie en het voorafgaan van CV-ziekte door ED zijn divers. Een eerste factor is het verschil in diameter tussen de grotere coronairen en de kleinere penisarteriën, waardoor problemen eerder in de penis optreden. Ontsteking is een tweede factor die meespeelt en daling in androgenen (testosteron) een derde. ED is dus een belangrijk middel om comorbiditeiten en risicofactoren voor CV-ziekte vroegtijdig op te sporen en te behandelen.


Erectile dysfunction: an early sign of cardiovascular disease
Erectile dysfunction (ED) and cardiovascular disease (CVD) are two manifestations of the same endothelial condition. Nitrogen monoxide (NO) is a key compound in the pathways indu­cing relaxation of smooth muscle cells in the vessel wall. NO causes a decrease in intracellular Ca2+ via second messengers cGMP and cAMP. Defective endothelium loses its capacity to produce NO, resulting in CVD as well as ED.
ED and CVD share many risk factors such as age, hypertension, smoking, diabetes, obesity and metabolic syndrome. In most cases, ED precedes CVD with about 3 years and a correlation is described between ED severity and the extent of CVD. Pathophysiologic explanations for the time frame are found in various factors. A first cause is the difference in artery size, wich could explain why CVD is preceded by ED. Inflammation is a second factor, decrease in blood androgen levels a third one.
ED is therefore an important indicator for the detection and treatment of comorbidities and risk factors for CVD.


download article
3.235.75.174.