PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acute vinger- en handtrauma’s: wondzorg
Author(s): HOLLEVOET N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 11   Date: 2015   
Pages: 740-747
DOI: 10.2143/TVG.71.11.2001874

Abstract :
De aard en het mechanisme van het trauma beïnvloeden het genezingsproces van handwonden. Wonden door rechte, scherpe voorwerpen hebben een betere prognose dan wonden met geplette, verhakkelde of uitgerukte randen. De meeste vingertopletsels kunnen conservatief behandeld worden met vetgaasverbanden, verbanden met een siliconenlaag of verbanden met een semipermeabel polyurethaan membraan. Grote weefseldefecten kunnen bedekt worden met een huident of een flap. Verbanden aan een hand of een arm mogen nooit compressief zijn en moeten toelaten dat de patiënt de vingers apart kan bewegen als er hiervoor geen tegenaanwijzingen zijn. Wonden na een zwaar trauma of een amputatie moeten grondig gedebrideerd worden. In afwachting van een flap kunnen grote weefseldefecten tijdelijk bedekt worden met verbanden die uitdroging en verdere weefselnecrose tegengaan. Na de chirurgische behandeling van een zwaar, complex handtrauma of na een replantatie is het gebruik van een Bradford Sling nuttig om de arm of de hand in te laten rusten.


Acute finger and hand injuries: wound care
The nature and the mechanism of the injury will influence the process of wound healing after a hand trauma. Sharp instruments will cause wounds with well-defined edges. They are associated with little tissue destruction. Thus, primary healing with minimal scarring can be expected. Wounds resulting from tearing or bursting of the skin have irregular edges. The viability of the tissues is at risk and secondary healing with extensive scarring can be expected. The majority of fingertip injuries can
be treated conservatively. Small skin defects can be covered with non-adherent dressings impregnated with paraffin or silicone. Larger defects can be covered with a skin graft. Fingertip lesions with exposed bone can be treated with a semi-occlusive polyurethane film dressing. More extensive tissue defects require a flap to reconstruct the fingertip.
Bandages or dressings for hand wounds should be applied without tension or compression to avoid oedema. The patients should be able to move their fingers when allowed. Wounds in mutilating hand injuries require a thorough surgical debridement. Frequently, a flap is needed to cover skin defects, but usually this is not immediately done. The wound can be closed temporarily with skin substitutes or vacuum sealing. Following the surgical treatment of a severe hand injury or a replantation, the hand can be elevated in a Bradford Sling.


download article
3.226.245.48.