PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vernieuwende postoperatieve wondverbanden bij een totale knieprothese: vergelijkende studie van Aquacel Surgical, Opsite Visible en Mepilex Border
Author(s): DOBBELAERE A, SCHUERMANS N, SMET S, VICTOR J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 11   Date: 2015   
Pages: 729-736
DOI: 10.2143/TVG.71.11.2001872

Abstract :
Het doel van deze studie is het vergelijken van drie vernieuwende postoperatieve wondverbanden met elkaar en met het standaardverband op het vlak van klinische doeltreffendheid en kostprijs. Hierbij werd er rekening gehouden met het optreden van wondverwikkelingen, het gebruiksgemak, het comfort voor de patiënt en tot slot het totale kostenplaatje.
Het ontwerp van de studie is een prospectief, experimenteel onderzoek (gerandomiseerde, gecontroleerde studie). In totaal werden 111 patiënten, opgenomen voor een totale knieprothese (TKP) in het UZ Gent, geïncludeerd in de studie. De onderzoeksgroep werd onderverdeeld in vier steekproeven van ongeveer 25 patiënten.
Mepilex Border is door zijn siliconentechnologie het meest huidvriendelijke verband. Blaarvorming, maceratie en allergische reacties werden niet aangetroffen bij dit verband. Opsite Visible en Mepilex Border werden gemiddeld respectievelijk 0,28 en 0,27 keer vervangen, duidelijk minder dan het standaardverband (1,90 keer) en Aquacel Surgical (0,66 keer). Het gedaalde aantal verbandwissels leidt tot een verlaging van de kostprijs. Mepilex Border bleek superieur op het vlak van zowel pijnbeleving bij het verwijderen van het verband als bewegingsvrijheid en comfort. Rekening houdend met de aankoopprijs van de verbanden, het aantal verbandwissels en de prijs voor verpleegkundige zorgen komen Opsite Visible en Mepilex Border het goedkoopst uit de studie.
Mepilex Border wordt dus aangeraden als postoperatief verband van de eerste keuze na een TKP.


Innovative postoperative wound dressings following a total knee arthroplasty: comparative clinical study of Aquacel Surgical, Opsite Visible and Mepilex Border
The aim of this study is to compare the effectiveness of three innovative postoperative wound dressings after a total knee arthroplasty. Aquacel Surgical, Opsite Visible and Mepilex Border were incorporated in the study, respectively a hydrofibre and two foam dressings. These three study groups were compared with a control group, which was subjected to the standard procedure, using a normal cotton gauze (Zetuvit followed by Cosmopore).
From March 2012 to January 2013, all 111 patients following a total knee arthroplasty at the University Hospital of Ghent (Belgium) were included in this study. They were divided in four subgroups, assigned to a different dressing. The design of the study is a randomised clinical trial. The soft silicone technology of Mepilex Border caused less damage to the surrounding skin compared to Opsite Visible and Aquacel Surgical. The removal of Mepilex Border caused the least pain and no blisters were found. Unlike Opsite Visible, Mepilex Border can be applied in the operating theatre, leaving the incision covered during the first 48 postoperative hours. This has major benefits for wound healing. Because of its excellent fluid handling, the need for dressing renewal is minimal, rendering a lower total cost than the cost of the standard procedure. Opsite Visible, requiring the same number of dressing renewals, results in the lowest cost. The advantages of Aquacel Surgical, found in the literature, could not be confirmed in this study.
After the completion of the study, the authors recommend the use of Mepilex Border after a total knee arthroplasty. The clinically second best scoring dressing, Opsite Visible, is the cheapest to use in practice.


download article
34.204.171.108.