PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Planmatige aanpak voor een mondgezondheidsproject te Sidi Ifni, Marokko
Author(s): OPDENAKKER Y, VANDEKERCKHOVE D, DE VISSCHERE L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 10   Date: 2015   
Pages: 683-693
DOI: 10.2143/TVG.71.10.2001864

Abstract :
Het organiseren van een buitenlandse missie ter bevordering van mondgezondheid is niet eenvoudig en vereist een grondige, gestructureerde aanpak. Voor het uitwerken van een twee weken durende mondgezondheidsmissie in Sidi Ifni (Marokko) werd gebruikgemaakt van het theoretische “precede-proceed”-model. De praktische toepassing hiervan wordt in dit artikel beschreven.
De verschillende fasen van het precede-proceedmodel vormen de basis van de voorbereiding. Vooraf werd de online databank Pubmed en rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) geraadpleegd om inzicht te verwerven in het profiel van de doelgroep. Eenmaal ter plaatse werden via gestructureerde vragenlijsten en met behulp van tolken, epidemiologische gegevens verzameld. Op die manier kon een project worden opgezet, aangepast aan de specifieke noden van de lokale bevolking. Door het verwijderen van infectieuze elementen en educatie over mondhygiëne werd een betere mondgezondheid bekomen. Aan de hand van interventies zoals het verlenen van tandheelkundige zorgen, het organiseren van educatieve infomomenten en het in debat gaan met de lokale instanties werden enkele basisstappen gezet in de richting van duurzame mondgezondheidspromotie. Het precede-proceedmodel kan hierbij gebruikt worden als theoretische leidraad. Een gestructureerde aanpak en een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgactoren vormen de sleutel tot succes bij dergelijke preventie-initiatieven.


Oral health promotion and the treatment of orofacial diseases in Sidi Ifni, Morocco
A humanitary mission is not easy to conduct and requires extensive research. The precede-proceed model was used to organise a project in Morocco, focused on maxillofacial care delivery during two weeks. This case-report illustrates how health promotion in developing countries can be organised.
The precede-proceed model was used as a framework to prepare and implement the project, offering an efficient, structured and complete approach. To gain more insight in the Moroccan population and the environment and risk factors, Medline database and reports of the World Health Organisation (WHO) were used. In this way, a project was developed which fulfilled the specific needs of the population. Furthermore, epidemiological data were gathered by a questionnaire in order to evaluate the effect of the project in the future.
By removing sources of infection and educating people about oral health, the project workers tried to accomplish a better oral health status. Tooth extraction, surgical treatment, education of patients and teachers, giving information by posters, distribution of toothbrushes and toothpaste, organising meetings with politicians, surgeons and hospital directors ... are all examples of interventions which may promote oral health on the short and long term. An important aspect of this type of missions is the importance of extensive preparation and the use of a theoretical outline to organise a health promotion campaign.


3.92.74.105.