PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gedwongen psychiatrische opname: geassocieerde factoren
Author(s): HENCKENS B, VANDENBERGHE J, SABBE M, DEMYTTENAERE K, SCHOEVAERTS K, BRUFFAERTS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 10   Date: 2015   
Pages: 662-671
DOI: 10.2143/TVG.71.10.2001862

Abstract :
Een gedwongen opname (GO) in de psychiatrie kent een toenemende incidentie. Een opname onder een gedwongen statuut is een ingrijpende maatregel voor de patiënt en diens omgeving. Om een beter inzicht te krijgen in deze problematiek en deze stijging, is onderzoek van essentieel belang. Het onderzoek in België en Europa is echter beperkt. Het besproken onderzoek wordt uitgevoerd in de context van een dienst spoedgevallen van een universitair ziekenhuis: 12.978 psychiatrische aanmeldingen op de dienst spoedgevallen tussen 1 januari 2003 en 31 december 2008 werden onderzocht, waarvan 547 patiënten gedwongen werden opgenomen. Het doel van het onderzoek is het identificeren van bepalende factoren voor een GO. Multivariate logistische regressieanalysen geven een duidelijker beeld van de GO-geassocieerde variabelen. De resultaten tonen een onafhankelijke en statistisch significante associatie tussen een GO en de aanwezigheid van een psychotische stoornis, een stemmingsstoornis, heteroagressie, suïcidegevaar, de afwezigheid van motivatie voor een behandeling, een verwijzing door de politie of een eerdere psychiatrische opname.


Coercive admission in psychiatry: associated factors
The incidence of coercive admission (CA) in psychiatry is increasing. CA is a drastic measure for the patient and his surroundings. In order to obtain a better understanding of the decision process, epidemiological research is essential.
The hereby discussed study was carried out in the context of a university hospital emergency unit. The case reports of 12,978 psychiatric patients referred to the emergency service between 1 January 2003 and 31 December 2008 were investigated: 547 patients were admitted coercively. The aim of this investigation is to identify the determining factors for CA. Multivariate logistic regression analyses yield a clearer picture of the variables associated with CA. The results reveal an indepen­dent and statistically significant association between CA and the presence of a psychotic disorder, a mood disorder, aggression to others, a suicide risk, the absence of motivation for treatment, a referral by the police or a prior psychiatric inpatient treatment.


3.226.248.180.