PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Extra-intestinale manifestaties van de ziekte van Crohn bij kinderen: osteoarticulaire en cutane aantasting
Author(s): BUYCK C, WOUTERS C, ALLIET P, HOFFMAN I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 10   Date: 2015   
Pages: 652-661
DOI: 10.2143/TVG.71.10.2001861

Abstract :
De ziekte van Crohn is een chronisch inflammatoire aandoening van het gastro-intestinale stelsel met mogelijk geassocieerde extra-intestinale manifestaties. In deze studie wordt de prevalentie bepaald van osteoarticulaire en cutane aantasting bij Crohn-patiënten op kinderleeftijd en wordt gezocht naar een relatie tussen deze extra-intestinale manifestaties en het tijdsverloop tussen de aanmelding en de diagnose. De gegevens werden verzameld via een retrospectieve observationele dossierstudie van alle patiënten die tussen januari 2005 en december 2010 in het UZ Leuven op de afdeling kindergastro-enterologie gevolgd werden voor de ziekte van Crohn. In deze patiëntengroep betrof de prevalentie van Crohn-patiënten met osteoarticulaire en/of cutane aantasting 16 op 85 Crohn-patiënten of 18,8%. Deze prevalentie was vergelijkbaar met wat beschreven wordt in de literatuur. Er werd een latentie vastgesteld wat betreft de diagnose van de ziekte van Crohn wanneer patiënten zich aandienden met geïsoleerde osteoarticulaire en/of systeemklachten versus gastro- intestinale klachten. Bij deze patiënten kunnen faecale markers van inflammatie, zoals calprotectine of lactoferrine, in de toekomst een hulp zijn bij een snellere diagnose van de ziekte van Crohn.


Extra-intestinal manifestations of Crohn’s disease in children: involvement of skin and joint
Crohn’s disease is a chronic inflammatory process of the gastrointestinal tract that can be associated with several extra-intestinal manifestations. The objective of this study is to determine the prevalence of skin and joint involvement in children with Crohn’s disease and to establish a relationship between these extra-intestinal manifestations of Crohn’s disease and the time between presentation and diagnosis.
A retrospective observational file study of all patients treated at the children’s department of the University Hospital in Leuven (Belgium),
between January 2005 and December 2010, for a diagnosis of Crohn’s disease, was performed. The prevalence of Crohn’s disease associated with skin and joint involvement in the University Hospital of Leuven was 18,8% or 16/85 patients. This is comparable with values of prevalence found in the literature. Apparently there is a latency in diagnosis of Crohn’s disease when patients present themselves with isolated joint complaints or systemic manifestations of the disease, compared to the more obvious gastro -intestinal signs. In these cases fecal markers (eg. Calprotectin or Lactoferrin) can be helpful to provide an earlier diagnosis by performing more targeted endoscopic investigations of Crohn’s disease


3.92.74.105.