PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hoe goed worden de belangrijkste beïnvloedbare cardiovasculaire risicofactoren in België onder controle gebracht?
Author(s): HERMANS MP, DE BACQUER D, DE BLOCK C, TRUYERS C, VANKEIRSBILCK A, DE BACKER G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 10   Date: 2015   
Pages: 641-651
DOI: 10.2143/TVG.71.10.2001860

Abstract :
Cardiovasculaire ziekte (CVZ) is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte in Europa. De cardiovasculaire (CV) ziektelast kan worden verminderd door de belangrijkste omkeerbare CV-risicofactoren (dyslipidemie, arteriële hypertensie, hyperglykemie, roken en fysieke inactiviteit) onder controle te houden door middel van veranderingen in leefgewoonten, zo nodig aangevuld met een gepaste medicamenteuze behandeling. Het doel van dit artikel is om, op basis van resultaten uit vier recente studies, na te gaan hoe goed de omkeerbare CV-risicofactoren in België onder controle worden gebracht. Hoewel het lijkt dat de mate waarin de doelstellingen in België worden bereikt, hoger ligt dan in andere Europese landen, laten de globale resultaten zien dat de omkeerbare risicofactoren onvoldoende onder controle worden gehouden bij patiënten met een bestaande CVZ en bij patiënten met hoog CV-risico. Mogelijk worden therapeutische doelen niet volledig bereikt vanwege de sub­optimale implementatie van Europese richtlijnen voor CVZ-preventie in de klinische praktijk (onvoldoende aanpassingen in levensstijl en voeding; suboptimaal gebruik van medicatie om bloeddruk, dyslipidemie en hyperglykemie onder controle te houden) of onvoldoende doeltreffendheid van de op dit moment beschikbare therapeutische opties bij sommige patiënten. Dit overzicht van vier onderzoeken met verschillende studievormen en inclusiecriteria toont aan dat de belangrijkste risicofactoren onvoldoende onder controle worden gehouden en onderstreept de noodzaak van een betere toepassing van de aanbevelingen van de Europese richtlijnen voor CVZ-preventie in België.


Levels of target achievement for major modifiable cardiovascular risk factors in Belgium
Cardiovascular disease (CVD) is the main cause of premature mortality in Europe. The burden of CVD may be reduced by controlling the major modifiable CVD risk factors (dyslipidaemia, arterial hypertension, hyperglycaemia, smoking, and physical inactivity) through lifestyle and dietary changes as well as appropriate drug therapies.
The objective of this article is to evaluate the level of target achievement for key modifiable CVD risk factors in Belgium by referring to the data from four recent studies. Although the target achievement levels observed in Belgium seem higher than those obtained in the other European countries, the overall results show that the main CVD risk factors are poorly controlled in patients with established CVD and in patients at high CVD risk. Therapeutic targets may be incompletely reached due to the suboptimal implementation of European guidelines for CVD prevention in routine clinical practice (insufficient lifestyle and dietary adaptations; poor applications of drug therapy to control blood pressure, dyslipidaemia and hyperglycaemia) or the insufficient efficacy of the currently available treatments options in some patients.
This review provides clear and updated evidence for non-target achievement for all major risk factors, with four different study designs and inclusion criteria, and highlights the need for a more comprehensive and intensive application of recommendations of the European guidelines for CVD prevention in Belgium.


3.226.248.180.