PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intramedullaire neurosarcoïdose: casusbespreking en literatuuroverzicht
Author(s): LODEWYCKX AA, DE CAUWER H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 8   Date: 2015   
Pages: 527-532
DOI: 10.2143/TVG.71.08.2001843

Abstract :
Dit artikel geeft aan de hand van een casus een beknopt literatuuroverzicht van de klinische presentatie, de moeilijke diagnose, het variabele verloop en de recente behandeling van een geïsoleerde, intramedullaire presentatie van neurosarcoïdose (NS).
Sarcoïdose is een granulomateuze systeemaandoening die voornamelijk de longen, de huid, de gewrichten en de ogen aantast. In 5% tot 17% van de gevallen is het zenuwstelsel betrokken bij het proces, waarvan het in minder dan 1% om de spinale vorm gaat. Hierdoor zijn de rapporten in de literatuur schaars en beperkt tot kleine reeksen en casusbesprekingen. De ziektegeschiedenis van een 54-jarige dame die zich aanbood met een geïsoleerde vorm van NS ter hoogte van de dorsale zijde van het cervicale ruggenmerg, wordt besproken. T2-gewogen MRI-beelden toonden een intramedullair, ruimte-innemend proces in het cervicale ruggenmerg. De lumbaalpunctie toonde inflammatie van het centrale zenuwstelsel. Aan de hand van een EBUS (“endobronchial ultrasound”) werd het histopathologische bewijs van granulomateuze systeemaantasting in de intrathoracale lymfeknopen verkregen. Met corticosteroïdentherapie en een snelle initiatie van de rehabilitatie verbeterden de symptomen van de patiënte aanzienlijk.


Intramedullary neurosarcoidosis: case report and literature survey
Sarcoidosis is a granulomatous systemic disease that can involve the central nervous system in approximately 5 to 17% of the cases. As any part of the nervous system can be affected, the disease tends to present quite variably and unpredictably. Isolated disease of the spinal cord is very unusual. As a consequence, reports are limited to single cases and small series.
In this manuscript, the medical history of a 54-year-old female patient with an initial presentation of isolated, intramedullary neurosarcoidosis of the cervical spinal cord and posterior column dysfunction is reported. An MRI demonstrated T2 changes in the patient’s cervical cord and the cerebrospinal fluid indicated inflammation of the central nervous system. The further work-up by means of an endobronchial ultrasound (EBUS) revealed evidence of systemic disease in the intrathoracic lymph nodes. All findings led to the diagnosis of neurosarcoidosis. With corticoid therapy and a rapid initiation of kinesiotherapy and mobilisation, the symptoms improved tremendously, although the sensory symptoms persisted.
With its variable imaging appearance and inconsistent clinical manifestations, neurosarcoidosis of the spinal cord can be difficult to diagnose. In the context of systemic disease, the diagnosis is readily made with a skin or lymph node biopsy. However, in case of neurosarcoidosis, a biopsy of the neurologic tissue with a histopathological correlation may be the only definite proof for the diagnosis. It should be considered in the differential diagnosis of a mass-like intramedullary lesion with progressive symptoms.


download article
34.232.62.209.