PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Urachusfistel: een zeldzame presentatie
Author(s): ARNOLD D, TOUSSAINT N, SNOECKX A, BALLIU L, HOEKX L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 6   Date: 2015   
Pages: 405-408
DOI: 10.2143/TVG.71.06.2001824

Abstract :
De urachus is een embryologisch overblijfsel van de verbinding tussen de blaas en de navel. Vier categorieën van urachusanomalieën worden beschreven: een patente urachus, een urachussinus, een urachusdivertikel en een urachuscyste. Deze aandoeningen komen zelden voor bij volwassenen. Het overblijfsel kan infecteren, ruptureren of fistuliseren.
Aangezien urachusrestaandoeningen zeldzaam zijn en zich manifesteren met niet-specifieke abdominale of urinaire symptomen, is de diagnose niet makkelijk te stellen. Verschillende mogelijkheden voor diagnostische beeldvorming zijn beschikbaar om het verschil te kunnen maken tussen de verschillende vormen van urachuspathologieën.
De beste therapeutische optie is een radicale chirurgische excisie.
De ziektegeschiedenis van een 45-jarige man met dysurie, pneumaturie en suprapubische pijn wordt beschreven. Via een cystoscopie werd er een polipeus gebied gezien rechts op de blaaswand en in het blaasdak. Een CT-scan van het abdomen toonde een urachusdivertikel met tekenen van inflammatie en fistulisatie naar het sigmoïd, zonder aanwijzing voor divertikels of diverticulitis. Er werden quinolonen gegeven gedurende een periode van vier weken tot aan de ingreep. De patiënt onderging een excisie van de fistel en een gedeeltelijke cystectomie. Het histopathologische onderzoek toonde een urachusrest verwikkeld door chronische inflammatie met fistulisatie naar het sigmoïd zonder enig teken van een diverticulaire aandoening.


Urachal fistula: an unusual presentation
The urachus is an embryonic remnant of the connection between the bladder and the allantois. Four categories of urachal anomalies have been reported: a patent urachus, a urachal sinus, a urachal diverticulum and a urachal cyst. They rarely present themselves during adulthood. The remnant may become infected,
rupture or fistulize with adjacent viscera. Several urachal fistulas have been described in the literature, but they usually reflect Crohn’s disease. Since urachal remnant diseases are uncommon and the clinical presentation is non-specific, the diagnosis cannot be made easily. Several options for diagnostic imaging are available to differentiate between the different types of urachal pathologies. The best treatment for an umbilical-enteric fistula is a radical surgical resection.
The medical history of a 45-year-old male presenting to the outpatient clinic with irritating miction complaints, pneumaturia and suprapubic pain is reported. The physical examination, the urinalysis, the uroflowmetry, the measurement of the postvoid residual volume and the ultrasound of the kidneys were unremarkable. During a cystoscopic examination, a polypous area on the right side of the bladder wall and the bladder roof was detected. An abdominal CT scan revealed a urachal diverticulum with signs of inflammation and fistulisation to the sigmoid colon without underlying diverticulitis.
Quinolones were administered during a period of four weeks until surgery. The patient underwent an explorative laparotomy with an excision of the fistula and a partial cystectomy. The histopathological examination revealed a urachus remnant complicated by chronic inflammation with fistulisation to the sigmoid colon without any sign of diverticular disease.


download article
18.205.60.226.