PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mucoviscidose en congenitale bilaterale afwezigheidvan vas deferens: één ziekte met twee gezichten?
Author(s): DEBUNNE H, JANSSENS S, CLAES K, GERRIS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 6   Date: 2015   
Pages: 393-399
DOI: 10.2143/TVG.71.06.2001822

Abstract :
Mucoviscidose is de vaakst voorkomende autosomaal recessieve aandoening in de Europese bevolking. 98% van de mannen met mucoviscidose lijdt aan congenitale bilaterale afwezigheid van het vas deferens (CBAVD). In dit manuscript zal ingegaan worden op de overlap tussen deze twee schijnbaar verschillende ziektebeelden.
Door de ontwikkelingen in de reproductieve geneeskunde is het voor patiënten mogelijk om een eigen, biologisch kind te krijgen door chirurgische zaadwinning gevolgd door een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Genetische counseling is een essentiële stap hierbij.


Cystic fibrosis and infertility caused by congenital bilateral absence of vas deferens.
Cystic fibrosis (CF) is one of the most common autosomal recessive disorders in the European populations. 98% of the patients with CF are infertile or at least subfertile due to congenital bilateral absence of the vas deferens (CBAVD).
This manuscript reviews the relationship between CF and CBAVD. Due to techniques such as surgical sperm aspiration followed by in-vitro fertilization, CBAVD patients are now able to father children. As such couples bear an increased risk of having a child with CF, genetic testing and counseling should be provided.


download article
3.209.80.87.