PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Craving bij alcoholverslaving: overzicht en toepassing van farmacotherapeutische strategieën
Author(s): VANDENBUSSCHE L, HEYLENS G, DE PAEPE P, AUDENAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 6   Date: 2015   
Pages: 347-357
DOI: 10.2143/TVG.71.06.2001818

Abstract :
Alcoholafhankelijkheid gaat gepaard met “craving”, het verlangen om opnieuw alcohol te gebruiken nadat reeds een fysieke detoxificatie plaatsvond. Bij craving, maar ook bij een langdurig gebruik van alcohol en stopzetting van de inname ervan, worden er specifieke veranderingen beschreven in verschillende neurotransmittersystemen. In dit artikel komen de adaptaties in het dopamine-, gamma-aminoboterzuur(GABA)-, glutamaat- en endogene opioïdsysteem aan bod. De ontwikkeling van medicamenteuze strategieën werd hierop gebaseerd, met onder andere acamprosaat, naltrexon en het recent goedgekeurde nalmefeen. Er wordt een overzicht gegeven van de werkingsmechanismen alsook de klinische relevantie van deze geneesmiddelen. Tot slot worden ook enkele adviezen voor de huisartsenpraktijk geformuleerd.


Craving and alcohol addiction: review and pharmacological strategies
Alcohol dependence is associated with cra–ving, the strong desire to drink alcohol after physical detoxification. Specific changes associated with craving, the alcohol use, detoxification and dependence, have been described in several neurotransmitter systems.
This manuscript describes the adaptations in the dopamine, gamma-amino butyric acid
(GABA), glutamate and endogenous opioïd system. Based on these different neurotransmitters, different strategies were developed in the treatment of alcohol addiction, including acamprosate, naltrexone, and the recently approved nalmefene. An overview is provided of the action mechanisms and the clinical relevance of these drugs. Finally, some recommendations for the physician’s clinical practice were formulated.


download article
34.204.171.108.