PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Uitgesteld moederschap: een uitdaging op ­gezondheids- en economisch vlak
Author(s): BATTEAUW A, DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 22   Date: 2014   
Pages: 1356-1363
DOI: 10.2143/TVG.70.22.2001735

Abstract :
80% van de 28-jarige vrouwen met een hoger diploma heeft nog geen kinderen. Daartegenover staat dat er in België per jaar 5.000 kinderen geboren worden verwekt via medisch begeleide bevruchting. Uitgesteld moederschap wordt toegeschreven aan het feit dat hoger opgeleide vrouwen zich eerst op hun baan concentreren vooraleer ze hun kinderwens vervullen. Ook vandaag nog betekent kinderen krijgen voor vrouwen dat de loonkloof groter wordt en dat de kansen op de arbeidsmarkt verminderen. De overheid moet inspanningen leveren om de combinatie tussen gezin en carrière haalbaarder te maken. Flexibele werktijden, goede en betaalbare kinderopvang, alsook inbreng van de man in de opvoeding zijn slechts enkele suggesties.
Ook de medische risico’s van een zwangerschap op latere leeftijd en de beperkte mogelijkheden van de moderne voortplantingsmethoden om het effect van de leeftijd op de vruchtbaarheid te omzeilen mogen niet genegeerd worden. Om de kennis over de risico’s van uitgesteld moederschap te vergroten en op die manier een geïnformeerde keuze te bevorderen, moet er gecommuniceerd worden over de gevolgen van moederschap op latere leeftijd. Dit kan onder de vorm van publieke voorlichting, overheidsvoorlichting en sociale marketing.


Delayed motherhood: a challenge on the health and economic plan
Delayed motherhood is a challenge for the health of the future mother and for society in general. 80% of the 28-year-old highly educated women does not have children yet. In Belgium, every year 5,000 children are born after medical assistance. Until now, the fact that women choose to have children later, is mainly attributed to their higher education level and the primary focus on their job. Having children today still entails a wage gap for women and a reduction of their chances on the labour market. The government has to improve the possibilities for women who want to combine a family with a career. More flexible working hours, good and affordable children’s day care, and a more prominent role of men in the education are only a few suggestions.
The medical risks of being pregnant at an older age should not be ignored. To increase the knowledge of the risks of postponing motherhood and thus improve a deliberate choice, strategies to communicate the consequences of motherhood at a higher age need to be developed. This could include public and governmental information, as well as social marketing.


download article
34.204.193.85.