PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het ziekenhuisbrede gebruik van pijnschalen
Author(s): DEVULDER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 22   Date: 2014   
Pages: 1321-1325
DOI: 10.2143/TVG.70.22.2001731

Abstract :
Pijn, pijnmeting en pijnbehandeling in het ziekenhuis vormen een nieuwe uitdaging in de ziekenzorg. Vooraleer een pijnbehandeling wordt toegepast, bevraagt men de patiënt over de aanwezigheid van pijn. Gezien de diverse patiëntengroepen in het ziekenhuis zijn er een aantal pijnbevragingsschalen noodzakelijk om alle typen patiënten te kunnen evalueren. Deze bevragingen variëren van numerieke waarden tot een evaluatie van het gedrag van de patiënt die bijna steeds aanleiding geven tot een numerieke waarde, van waaruit er een pijnbehandelplan opgestart moet worden. Tevens is het belangrijk dat deze bevragingen en de behandelstrategie worden doorgegeven bij de overdracht van de patiënt naar een andere afdeling of de thuiszorg.


Pain scoring systems in the hospital population
Pain, pain scoring and pain treatment in the hospital have become new challenges in hospital care. Since many years, pain treatment has been a main stay in society, but no current issue in the hospital environment. As the patient’s quality of stay in the hospital becomes more and more important, pain turns into a quality factor influencing the patient’s hospital outcome. Thus, pain scoring before any treatment is essential. The “Numeric Rating Scale” (NRS) is an easy instrument to verify the patient’s global pain. However, the hospital population is diverse, ranging from children over adults to geriatrics and heavily sedated or intubated patients in the intensive care unit. As a consequence, different
scoring systems must be used to acknowledge the patient’s pain in order to start a treatment.
In the University Hospital of Ghent (Belgium), the Pain Platform has established eight pain scoring scales, covering the entire hospital population for pain rating in view of pain treatment. The purpose of such a pain program is also to be continued after transfer of the patient to another ward or after discharge from the hospital. The informatics service is an important tool to gather the pain results, in order to readapt the program.


download article
3.88.220.93.