PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Van manuscript tot wetenschappelijk artikel
Author(s): DE SCHUYTER K, VERBAEYS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 22   Date: 2014   
Pages: 1309-1313
DOI: 10.2143/TVG.70.22.2001729

Abstract :
Deze bijdrage is de verhandeling van een avondcolloquium over wetenschappelijk schrijven.
De sprekers van dienst waren em. prof. dr. H. Verhaaren (erediensthoofd Biomedische Bibliotheek, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent), prof. dr. G. Leroux-Roels (vicedecaan Onderzoek, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent), prof. dr. G. Joos (redactielid Tijdschrift voor Geneeskunde) en em. prof. dr. N. Lameire (hoofdredacteur Acta Clinica Belgica).
De moderatoren waren prof. dr. D. Matthys (voorzitter Ethisch Comité en diensthoofd pediatrie, Universitair Ziekenhuis Gent) en prof. dr. T. Christiaens (vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit Gent).
Het belang van wetenschappelijke literatuur, alsook de structuur en de eindredactie van een manuscript werden behandeld. Met het oog op de wanpraktijken in de gegevensrapportage, waarover bericht werd in de media, stond integriteit tijdens het onderzoek centraal. Meer ­controle op bio-ethiek is nodig, naast het ingrijpen op mogelijke uitlokkende factoren van ­“misconduct”.


From manuscript to scientific article
This contribution is the summary of a colloquium on scientific writing held at the University of Ghent (Belgium). Each of the four experienced speakers lectured on one or several aspects of scientific literature and communication. Ethics and integrity, as well as structure and editing of the research and writing process were discussed.
In view of the recent malpractice concerning data reporting in the media, integrity in research remained the focus of the lectures. More control of bio-ethics is required, in addition to addressing possible triggering factors of misconduct.


download article
54.210.158.163.