PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Noodzakelijke dosisaanpassingen voor vaak gebruikte medicatie bij patiënten met een gedaalde nierfunctie: een poging om door de bomen het bos te zien
Author(s): MERTENS A, VAN POTTELBERGH G, DE GROOTE L, CLAES K, SPINEWINE A, DEGRYSE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 21   Date: 2014   
Pages: 1279-1294
DOI: 10.2143/TVG.70.21.2001726

Abstract :
Mede dankzij de ontwikkeling van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wordt er steeds meer aandacht besteed aan de evolutie en de mogelijke maatregelen ter preventie van nierinsufficiëntie. Het medicatiebeleid speelt hierin een essentiële rol. Het doel van de besproken studie was om de huidige beschikbare instructies betreffende het medicatiebeleid bij nierlijden te vergelijken en op basis hiervan een steekkaart te ontwikkelen voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. De tabel van de Landelijke Transmurale Afspraak van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) werd vergeleken met andere Nederlandstalige aanbevelingen en internationale gegevensbanken. Op basis van de beschikbare gegevens werd er vervolgens een synopsis gemaakt. Daaruit blijkt vooral dat de beschikbare richtlijnen zeer uitgebreide medicatielijsten bevatten en deels gebaseerd zijn op consensus. Daarenboven worden er verschillende definities van nierinsufficiëntie en afkapwaarden voor dosisaanpassingen gebruikt. Een praktisch en bruikbaar instrument werd ontwikkeld. Deze lijst van geneesmiddelen waarvoor een dosisaanpassing aangewezen is, is zeker niet exhaustief en is vooral gericht op de dagelijkse praktijk. De aangeboden tabel kan wel een aanzet geven tot een meer eenduidig beleid.


Drug dose adaptations for frequently used drugs in persons with a low eGFR
Drug therapy and a low estimated glomerular filtration rate (eGFR) is often a difficult combination. In this manuscript, the evidence regarding drug use and dose adaptation required for patients with a low eGFR is discussed. Different national and international sources have been studied. Based on these sources, a table with practical guidelines concerning frequently used drugs that require adaptation in patients with a lower eGFR, was created.


download article
3.226.245.48.