PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Terug naar school bij langdurig zieke kinderen: re-integratie vanuit de praktijk
Author(s): RAMAN N, HAEKENS N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 21   Date: 2014   
Pages: 1271-1278
DOI: 10.2143/TVG.70.21.2001725

Abstract :
Wanneer kinderen geconfronteerd worden met een ernstige ziekte of een ongeval of lijden aan een chronische aandoening, kan hun leven en dat van hun familie plots drastisch veranderen.
Door hun ziekte, ongeval of chronische aandoening kunnen kinderen en jongeren vaak gedurende lange tijd niet naar school. Zowel op cognitief, lichamelijk als sociaal-emotioneel vlak kunnen de gevolgen van de ziekte en de bijbehorende behandeling, alsook de langdurige schoolafwezigheid doorwegen.
Verschillende vervangende onderwijsmogelijkheden tijdens de periode van schoolafwezigheid kunnen ten dele tegemoetkomen aan deze gevolgen zodat de kans op een succesvolle terugkeer naar school vergroot. Op het niveau van zowel het kind, het gezin als de omgeving kunnen er heel wat inspanningen geleverd worden om dit proces vlotter te laten verlopen, maar tegelijkertijd zijn er nog heel wat barrières waarmee het kind geconfronteerd wordt.


Back to school after long-term illness: reintegration in practice
The lives of children suffering severe illnesses, accidents or chronic diseases and the lives of their families can change dramatically. Because of their (chronic) illness or accident, these children are unable to attend school for a long time. The illness, treatment and long period of school absence can exert a big impact on their cognitive, physiological and socio-emotional functioning.
Several alternative educational opportunities during the period of school absence can meet these consequences, increasing the chance of a successful return to school. To facilitate this process, a lot of efforts can be made on the level of the child, the family and the social environment. In the same time, many barriers have to be dealt with, as well.


download article
35.173.48.53.